pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top

Sila europejskich rolników i ich spóldzielni

Traktaty rzymskie, podpisane 25 marca 1957 roku, zawieraly juz glówne zalozenia ramowe Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Uznajac wage sektora rolnego, Komisja Europejska wyrazila chec scislej wspólpracy z reprezentantami krajowych organizacji rolniczych i zaprosila ich do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w konferencji zorganizowanej w Stresa, w 1958 roku.

W odpowiedzi, 6 wrzesnia 1958 roku zostala utworzona pierwsza organizacja reprezentujaca rolników, COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych).

Niewiele pózniej, 24 wrzesnia 1959 roku, krajowe organizacje spóldzielcze sektora rolnego utworzyly organizacje reprezentujaca ich na poziomie europejskim, Komitet COGECA (Generalny Komitet Spóldzielni Rolniczych Unii Europejskiej), obejmujaca równiez spóldzielnie rybolówstwa.

Sekretariat Komitetu COGECA polaczyl sie z sekretariatem Komitetu COPA 1 grudnia 1962 roku.

W momencie utworzenia, Komitet COGECA skladal sie z 6 czlonków. Od tego czasu dokonano szesciu rozszerzen i obejmuje on obecnie 35 czlonków na pelnych prawach i 4 czlonków stowarzyszonych z calej Unii Europejskiej. Do Komitetu COGECA nalezy równiez 36 organizacji partnerskich.

Wraz z rozszerzaniem sie Unii Europejskiej, Komitety COPA i COGECA umacniaja swoja pozycje jako najsilniejszej grupy nacisku w sektorze rolnym w Europie. Komitety COPA i COGECA przyjely razem 38 krajowych organizacji i spóldzielni rolniczych z nowych panstw czlonkowskich.

Calkowita liczba czlonków obu Komitetów przekroczyla wiec liczbe 76 organizacji pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

Komitet COGECA, przechrzczony na “Generalna Konfederacja Spóldzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej”, reprezentuje obecnie ogólne i szczególowe interesy okolo 40 000 spóldzielni rolniczych, zatrudniajacych okolo 660 000 osób i generujacych roczny obrót w wysokosci ponad 300 miliardów euro. Od momentu powstania, Komitet COGECA jest uznawany przez instytucje europejskie za glówny organ przedstawicielski oraz za rzecznika calego sektora spóldzielni rolniczych i rybolówstwa.

Spóldzielnie rybolówstwa uczestnicza w rozwoju dzialan w wielu dziedzinach, takich jak aprowizacja, zarzadzanie i ubezpieczenie statków, handel produktami polowców morskich, a takze handel i przetwórstwo ryb.

Wspólpraca morska w Europie obejmuje równiez spóldzielnie wlascicieli statków, których glównym celem pozostaje zachecanie mlodych ludzi do wyboru zawodu w sektorze rybolówstwa.


Spóldzielnie, wspólne przedsiebiorstwa rolników: atut na przyszlosc

 • Spóldzielnie zostaly utworzone w XIX wieku w trudniej sytuacji gospodarczej i spolecznej, jako forma organizacji mogacej uzupelnic braki strukturalne gospodarstw dzialajacych jako male, niezalezne jednostki. Spóldzielnie istnieja obecnie we wszystkich panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej oraz w pozostalych Krajach Europy.
 • Spóldzielnie sa jednoczesnie spólkami osobowymi i przedsiebiorstwami.
 • Spóldzielnie sa kontynuacja gospodarstw rolników, pozwalajac im na wspólne zarzadzanie zaopatrzeniem, materialami, zbiorami, przetwórstwem i waloryzacja produkcji.
 • Dzialalnosc spóldzielni opiera sie na zasadach demokracji gospodarczej, przejrzystosci i solidarnosci oraz na dbaniu o interesy lokalnej spolecznosci wiejskiej.
 • Spóldzielnie rolnicze odgrywaja wazna role w przystosowaniu produkcji z panstw czlonkowskich do wymogów konsumentów oraz w ulepszaniu ich skutecznosci ekonomicznej i pozycji rynkowej.
 • Spóldzielnie rolnicze sa gwarantem produktów wysokiej jakosci, respektujacych srodowisko, których droge mozna przesledzic od momentu produkcji do momentu ich sprzedazy.
 • Spóldzielnie rolnicze sa istotnymi podmiotami rozwoju obszarów wiejskich. Zapewniaja zywotnosc gospodarcza obszarów wiejskich, wlacznie z obszarami o niekorzystnych warunkach, tworzac istotne sieci wiejskie na poziomie informacji, ekonomi, uslug i na poziomie spolecznym. Sa waznym zródlem posredniego i bezposredniego zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego, uczestniczac w realizacji celów Strategii Lizbonskiej.
 • Spóldzielnie rolnicze Unii Europejskiej stanowia wazny element spoleczno-ekonomiczny dla gospodarki i spoleczenstwa:
   

                    ⇒     dostarczaja ponad 50 % srodków produkcji rolnej

                    ⇒     ich udzial w zbiorach, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek produktów rolnych jest wyzszy niz 60 %

 

Rozwój europejskich spóldzielni rolniczych

Cele Komitetu COGECA:

 • Reprezentowanie ogólnych i szczególowych interesów europejskich spóldzielni rolniczych, lesniczych, rybolówstwa i rolno-spozywczych oraz uczestnictwo w ogólnym rozwoju spóldzielni;
 • Wplywanie na decyzje polityczne dotyczace dzialalnosci spóldzielni rolniczych, poprzez dzialalnosc lobbystyczna przy instytucjach publicznych Unii Europejskiej, organizacjach europejskich i miedzynarodowych;
 • Promowanie roli spóldzielni rolniczych, lesnych, rybolówstwa i rolno-spozywczych;
 • Zaoferowanie platformy dyskusyjnej na tematy dotyczace polityki oraz wartosci dodanej produktów rolnych;
 • Znalezienie rozwiazan waznych kwestii dotyczace wspólnego interesu i promowanie tych rozwiazan;
 • Ulatwianie i koordynowanie kontaktów pomiedzy czlonkami i pomiedzy ich biurami krajowymi w Brukseli oraz oferowanie im uslug umozliwiajacych istnienie spóldzielni w sieci;
 • Promowanie dyskusji i wymiany zdan w szczególnosci z Komitetem Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (COPA) oraz z pozostalymi europejskimi i miedzynarodowymi organizacjami przedstawicielskimi;
 • Realizowanie analiz prawnych, gospodarczych, finansowych, spolecznych i innych, majacych znaczenie dla spóldzielni rolniczych, lesniczych, rybolówstwa i rolno-spozywczych.

 

Komitet COGECA jako lobby i platforma w relacjach pomiedzy spóldzielniami

Komitet COGECA uczestniczy w koncepcji i pózniejszym rozwoju wszystkich wspólnotowych polityk, które tworza wazne warunki ramowe dla przedsiebiorstw spóldzielczych.

Komitet COGECA zacheca przedsiebiorstwa spóldzielcze do wspólpracy na poziomie europejskim.

 

Proces decyzyjny Komitetu COGECA

 

Prezydium

Prezydium sklada sie z reprezentantów pelnoprawnych czlonków Komitetu COGECA i jest najwyzszym organem decyzyjnym. Analizuje i rozstrzyga wszystkie kwestie nalezace do kompetencji Komitetu COGECA. Opinie Prezydium sa ustalane wspólnie z Komitetem COPA, zawsze tedy, gdy dotycza one calosci sektora rolnego.

 

Prezydencja

Prezydium wybiera Przewodniczacego i czterech wiceprzewodniczacych sposród swoich czlonków na trzyletnie mandat. Prezydencje Komitetów COPA i COGECA tworza wspólnie Komitet Koordynacyjny, który opracowuje wspólny plan pracy i opinie obu organizacji.

Cooperative Coordination Committee (Komitet Koordynacji Spóldzielczej)

Ma on za zadanie przygotowanie prac Prezydium Komitetu COGECA. Jego rola jest równiez wymiana informacji, koordynacja dzialan i wdrazanie decyzji podjetych przez Prezydium, a ponadto, przy wspólpracy z Komitetem COPA - koordynacja pracy wspólnych grup roboczych Komitetów COPA-COGECA. 

Grupy robocze

Komitet COGECA ma okolo 50 grup roboczych, które badaja kwestie zwiazane z poszczególnymi galeziami produkcji lub zagadnienia ogólne/horyzontalne. Wiekszosc grup roboczych utworzono wspólnie z Komitetem COPA, ale obie organizacje moga miec oddzielne grupy robocze. 

Kongres biennale

Celem Kongresu, w którym uczestnicza przedstawiciele organizacji czlonkowskich na pelnych prawach, organizacji zrzeszonych i stowarzyszonych oraz partnerskich, jest wymiana informacji i opinii na aktualne tematy polityki. Uczestnicy Kongresu moga równiez skladac propozycje dotyczace ksztaltowania ogólnej polityki Komitetu COGECA. 

Sekretariat

Od roku 1962 Sekretariat jest wspólny dla obu Komitetów - COGECA i COPA. Zapewnia on plynne i skuteczne dzialanie obydwu organizacji oraz nadzoruje implementacje decyzji podjetych przez Prezydia Komitetów COPA i COGECA. 

W Sekretariacie pracuje okolo 50 osób z róznych panstw. Zajmuja sie oni analiza, komunikacja i dostarczaniem wiedzy eksperckiej dla swoich organizacji czlonkowskich i dla spóldzielni europejskich. Kazdego roku Sekretariat przygotowuje setki spotkan grup roboczych, raportów oraz opinii.

Aby promowac interesy spóldzielczosci w Europie, Komitet COGECA nalezy do organizacji Cooperatives Europe, europejskiego oddzialu ICA (International Cooperative Alliance).