pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top

Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska

Traktat Rzymski ustanawiajacy Europejska Wspólnote Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawieral juz najwazniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Stosunki pomiedzy wladzami Wspólnoty i przedstawicielami sektora rolnictwa zostaly zdefiniowane przez Traktat jako otwarte, ale Komisja wyrazila zyczenie zaciesnienia wspólpracy juz we wczesnym stadium i zaprosila przedstawicieli organizacji rolniczych jako obserwatorów na konferencje w Stresa w 1958 roku. 
Sami rolnicy równiez doceniali role Wspólnoty w sektorze rolnictwa, dlatego tez 6 wrzesnia 1958 utworzone pierwsza europejska organizacje rolnicza – Komitet COPA. 

Rok pózniej, 24 wrzesnia 1959, spóldzielnie rolnicze z panstw Wspólnoty Europejskiej utworzyly organizacje reprezentujaca ich interesy – Komitet COGECA (Glówny Komitet Spóldzielczosci Rolniczej). 

Sekretariat Komitetu COPA zostal utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 polaczyl sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Komitet COPA: Siła europejskich rolników

Kiedy Komitet COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) zaczynal swoja dzialalnosc, nalezalo do niego 13 organizacji czlonkowskich z ówczesnych szesciu panstw czlonkowskich UE. Obecnie Komitet COPA ma 60 czlonków z panstw czlonkowskich i 36 organizacji partnerskich z innych panstw europejskich, takich jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. 

Tak duzy zasieg pozwala na reprezentowanie zarówno ogólnych, jak i specyficznych interesów rolników w Unii Europejskiej. Od samego poczatku Komitet COPA byl uznawany przez wladze Wspólnoty za organizacje reprezentujaca ogól europejskiego rolnictwa.

Komitet COPA: Obrona i rozwijanie europejskiego modelu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa

Cele Komitetu COPA:

  • analizowanie wszelkich kwestii zwiazanych z rozwojem Wspólnej Polityki Rolnej
  • reprezentowanie interesów sektora rolnictwa jako calosci
  • poszukiwanie rozwiazan, które leza we wspólnym interesie oraz
  • utrzymywanie i rozwijanie stosunków z wladzami Wspólnoty oraz z innymi organizacjami przedstawicielskimi lub partnerami spolecznymi na poziomie europejskim.

 

Komitet COPA: process doradczy, decyzyjny i reprezentacyjny

Struktury robocze Komitetu COPA zbudowane sa na trzech celach:

  • umozliwienie przedstawicielom róznych sektorów produkcji rolnej z terenu Unii Europejskiej dyskusji o kwestiach dotyczacych konkretnych sektorów i szukania rozwiazan dla napotkanych problemów
  • koordynowanie pracy w interesie rolnictwa jako calosci, w zakresie polityki rolnej i polityki w ogóle
  • reprezentowanie wszystkich sektorów

Te cele znalazly odzwierciedlenie w nastepujacej strukturze:

Prezydium                               
W sklad Prezydium wchodzi jeden przedstawiciel organizacji czlonkowskiej. Zazwyczaj jest to przewodniczacy organizacji.

Oprócz wyzej wymienionych przedstawicieli, w posiedzeniach Prezydium biora udzial: Przewodniczacy Komitetu COGECA, Przewodniczacy Europejskiej Rady Mlodych Rolników (CEJA) oraz Przewodniczaca Komisji Kobiet w Komitecie COPA.

Przewodniczacy Komitetu COPA, który przewodniczy obradom Prezydium moze równiez zaprosic inne osoby, których obecnosc jest pozadana. Ta zasada odnosi sie zwlaszcza do przewodniczacych grup roboczych Komitetu COPA oraz przewodniczacych wspólnych grup roboczych Komitetów COPA i COGECA, kiedy w porzadku obrad przewidziany jest temat zwiazany z sektorem danej grupy roboczej. 

Prezydium zbiera sie do dwa miesiace.

Jego glównym zadaniem jest podjecie niezbednych decyzji oraz organizacja dzialalnosci Komitetu COPA.

Opinie Prezydium opracowywane sa wspólnie z Komitetem COGECA, kiedy dotycza rolnictwa jako calosci.

Prezydencja
Prezydium wybiera sposród swoich czlonków Przewodniczacego i szesciu wiceprzewodniczacych na dwuletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiacu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworza wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracowac porozumienie w kwestiach dotyczacych obu organizacji – COPA i COGECA.

Komitet Koordynacji Politycznej (Policy Coordination Committee)
Co miesiac Komitet Koordynacji Politycznej debatuje nad waznymi kwestiami horyzontalnymi i propozycjami grup roboczych, zanim zostana one przedstawione Prezydium. Kazdego tygodnia Komitet wymienia informacje, koordynuje dzialania i wdraza decyzje Prezydium.

Grupy robocze
Komitet COPA ma 50 grup roboczych, które zajmuja sie kwestiami zwiazanymi z produkcja (np. zboza, mieso wolowe) lub ogólnymi (np. ochrona srodowiska, rozwój obszarów wiejskich). Wiekszosc grup roboczych jest wspólnych z Komitetem COGECA, ale obie organizacje maja tez wlasne grupy robocze. Zajmuja sie one wszystkimi kwestiami zwiazanymi z ich sektorem, z wlasnej inicjatywy lub na prosbe Prezydium lub Przewodniczacego Komitetu COPA.

Komitet COPA i instytucje europejskie

Komisja Europejska

Prezydium Komitetu COPA odbywa regularne spotkania z Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby przedyskutowac ogólny rozwój Wspólnej Polityki Rolnej, sytuacje rynkowa oraz kwestie duzej wagi (takie jak handel miedzy Unia Europejska a krajami trzecimi).

Organizowane sa równiez spotkania, w zaleznosci od potrzeb, z innymi Komisarzami i z Przewodniczacym Komisji.

W kwestiach technicznych eksperci Komitetu COPA i Komisji regularnie sie kontaktuja. Kontakty te przybieraja rózne formy, sa to na przyklad opinie przedstawiane przez delegatów Komitetu COPA na spotkaniach grup konsultacyjnych Komisji, kontakty osobiste, zapraszanie przedstawicieli Komisji na spotkania w Komitecie COPA, wymiana listów oraz opinii na pismie.

Rada Ministrów, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Spoleczny i Komitet Regionów

Komitet COPA moze kontaktowac sie z Rada bezposrednio lub posrednio. Kontakt bezposredni polega na przekazywaniu opinii na dany temat oraz spotkaniach z Przewodniczacym Rady lub cala Rada.

Kontakty posrednie sa czestsze i polegaja na rozmowach na poziomie krajowym pomiedzy organizacjami czlonkowskimi Komitetu COPA a ministrami lub pracownikami ministerstw. Takie kontakty, aby byly skuteczne, musza opierac sie nie wspólnych opiniach wypracowanych w Komitecie COPA na poziomie europejskim.

Komitet COPA utrzymuje równiez regularne kontakty z Parlamentem Europejskim, a zwlaszcza z czlonkami Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z klubami politycznymi.

Relacje Komitetu COPA z Europejskim Komitetem Spoleczno-Ekonomicznym sa (EESC) sa wyjatkowo dobre, jako ze wielu przedstawicieli organizacji czlonkowskich Komitetu COPA jest tez czlonkami Komitetu Spoleczno-Ekonomicznego.

Europejscy partnerzy spoleczno-ekonomiczni i europejskie spoleczenstwo obywatelskie

Sekretariat Komitetu COPA, organizacje czlonkowskie i ich przedstawiciele utrzymuja kontakty z innymi przedstawicielami spoleczenstwa obywatelskiego oraz z partnerami spoleczno-ekonomicznymi, którzy posrednio lub bezposrednio sa zwiazani z sektorem rolnym. Kontakty moga przybrac forme spotkan dwustronnych, uczestnictwa w Zgromadzeniach Ogólnych oraz spotkan oficjalnych i nieformalnych.

Komitet COPA na arenie miedzynarodowej

Komitet COPA ma bardzo dobre stosunki z wieloma organizacjami spoza Unii Europejskiej. Sa to zarówno organizacje krajowe, jak i miedzynarodowe, rolnicze i o bardziej ogólnym profilu. Cel tych relacji jest zawsze ten sam: wzmocnienie dialogu ze wszystkimi, którzy uczestnicza w ksztaltowaniu rolnictwa europejskiego.