header-bg.jpg

Sekretariat

Od 1962 r. sekretariat pracuje w imieniu zarówno Copa, jak i Cogeca. Zapewnia on płynne i skuteczne działanie obydwu organizacji oraz nadzoruje wdrażanie decyzji podejmowanych przez Prezydia Cogeca oraz Copa.

W sekretariacie pracuje około 50 osób różnych narodowości. Stale dostarcza on analizy i wiedzę ekspercką krajowym organizacjom członkowskim oraz spółdzielniom europejskim, a także zajmuje się komunikacją z nimi. W tym celu, każdego roku sekretariat przygotowuje setki spotkań grup roboczych, sprawozdań, dokumentów roboczych oraz stanowisk. Zobacz przegląd roczny naszej pracy klikając tutaj.

Sekretarz Generalny

Towary i handel

Sprawy ogólne

Sprawy współpracy i Administracja