header-bg.jpg

WIADOMOŚCI

KAMPANIE

W trakcie realizacji 

#DumpTheAntidumping

POCZĄTEK 6.09.2021 r.
Koniec:

Członkowie Copa-Cogeca rozpoczęli w mediach społecznościowych akcję #DumpTheAntidumping (pl. porzuć antydumping), której celem jest skłonienie Komisji Europejskiej do tego, aby ponownie wszczęła dochodzenie w sprawie środków antydumpingowych. Akcja została przeprowadzona w celu zwrócenia uwagi na tę kwestię oraz aby skłonić Komisję do porzucenia środka antydumpingowego. Świadectwa (tu: Copa-Cogeca TV) są osobiste, a ich celem jest wyjaśnienie znaczenia tej złożonej kwestii o kluczowym znaczeniu dla równowagi ekonomicznej wielu rolników na terenie całej UE.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

WPR, strategia od pola do stołu, strategia bioróżnorodności, polityka handlowa - efekt domina, który może zdruzgotać unijnych rolników!

POCZĄTEK 24.06.2021
Koniec 25.06.2021

Akcja przeprowadzona została przez Copa-Cogeca, Fédération Wallonne de l’Agriculture i Boerenbond i dotyczyła rozmów trójstronnych na temat WPR. Jej pierwszym celem było zabranie głosu w sprawie rozmów trójstronnych kluczowych dla przyszłej WPR. Drugim zaś było pokazanie całościowego wpływu, jaki wdrażane polityki będą mieć na rolników oraz roli, jaką WPR mogłaby odgrywać w zapewnieniu spójnej transformacji. Działanie było związane z potrzebą spójnego i gładkiego porozumienia w zakresie WPR oraz miało przypominać o celach Zielongo Ładu oraz europejskiej polityki handlowej.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

Rights for All Seasons

Data rozpoczęcia: 15.06.21 r.
Data zakończenia: 24.09.21 r.

Europejski Urząd ds. Pracy zainicjował kampanię uświadamiającą, aby polepszyć przekazywanie informacji na poziomie unijnym oraz krajowym pracownikom i pracodawcom, którzy są zaangażowani w transgraniczne prace sezonowe. Kampania jest częścią planu działania Europejskiego Urzędu ds. Pracy w sprawie pracowników sezonowych, wspieranego przez GEOPA-COPA, grupę pracodawców zawodowych organizacji rolniczych Unii Europejskiej. Celem kampanii jest promowanie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy w tym obszarze, kładąc szczególny nacisk na informacje i usługi oraz wsparcie wdrożenia.

Więcej informacji
Ukończono 

Welcome To My Forest

Data rozpoczęcia: 30.03.21
Data zakończenia: 19.04.21

„Welcome To My Forest” czyli „Witaj w moim lesie” jest kampanią, w ramach której właściciele lasów z wielu państw członkowskich w serii wideoklipów zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje. Zapraszamy do dyskusji pod hasztagiem #welcometomyforest i do obejrzenia serii wideoklipów na kanale YouTube Copa-Cogeca.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

Ceci n'est pas un steak!

Data rozpoczęcia: 15.10.20
Data końcowa: 23.10.20

Debata na temat nazewnictwa mięsa i nabiału dla imitacji roślinnych jest o wiele bardziej złożona, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Przyłącz się do debaty na Twitterze z hashtagiem #cecinestpasunsteak

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji              
  

European Livestock Voice

Data rozpoczęcia: 10.09.19
Data końcowa: - 

European Livestock Voice ma na celu przedstawienie faktów od strony historii ludzi w terenie, aby zrównoważyć debatę na temat przyszłości zwierząt gospodarskich w Europie.

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji 

17 Reasons to Coop

Data rozpoczęcia: 01.06.19
Data końcowa: -

17 Reasons to Coop to kampania zainicjowana w celu promowania spółdzielni rolno-spożywczych i leśnych za pośrednictwem internetowej interaktywnej mapy, która ma na celu ukazanie długoterminowych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

Farmers ClimAct

Data rozpoczęcia: 01.10.19
Data końcowa: 31.12.19

Farmers ClimAct zachęca rolników i spółdzielnie z całej Europy do informowania o swoich codziennych działaniach na rzecz klimatu.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

WeFarm4EU

Data rozpoczęcia: 01.04.19
Data końcowa: 01.06.19

WeFarm4EU zachęcał europejską społeczność rolniczą do zwiększenia swojej widoczności i udziału w wyborach europejskich oraz uwzględnił kluczową rolę, jaką odgrywają rolnicy i spółdzielnie rolnicze, ich ambicje i środki niezbędne do osiągnięcia tych celów, koncentrując się na czterech kluczowych kwestiach.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 

CutTheUnfair

Data rozpoczęcia: 01.10.18
Data końcowa: 30.10.18

CutTheUnfair otoczył nieuczciwe praktyki handlowe, które karały europejskich rolników i ich spółdzielnie rolnicze, i zamiast tego zdecydowanie zagłosował za propagowaniem sprawiedliwego łańcucha dostaw żywności.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono 
  

Grown not Thrown

Data rozpoczęcia: 10.01.19
Data końcowa: 31.12.19

Kampania Grown not Thrown koncentruje się na edukowaniu społeczeństwa na temat tego, jak europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze działają na rzecz ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności.

WIĘCEJ INFORMACJI