header-bg.jpg

Razem z Tobą i UE budujemy przyszłość Europy!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie zapewniamy zrównoważoność, innowacyjność i konkurencyjność rolnictwa UE i gwarantujemy bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DO WIĘCEJ WIĘCEJ 

WYBORY W GRUPIE ROBOCZEJ

Gratulujemy Gianowi Luce Bagnarze (ACI - IT) wyboru na przewodniczącego grupy roboczej „Jaja i drób” Copa-Cogeca. Wybory odbyły się 18.01.2021 r. Równocześnie na wiceprzewodniczących wybrano Jean-Michela Schaeffera (FNSEA - FR) i Erica Hubersa (LTO - NL). Copa i Cogeca pragną podziękować wiceprzewodniczącej Annie Zubków (FBZPR - PL) oraz Charlesowi Bournsowi (NFU - UK), który przewodniczył grupie roboczej od 2003 r.

18/01/2021

5

Kluczowe kwestie:

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji europejskich. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

Miliony jednostek żywego inwentarza

W Europie


Miliony rolników

W Europie


Przeciętne hektary na gospodarstwo

W Europie

Nasza wizja – We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada jest kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w niełatwych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostan, zrównoważoność oraz ochronę środowiska naturalnego. Jest to nasze zobowiązanie wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość. 

Dowiedz się więcej o naszej wizji

Brexit – Lightning quick response needed to avoid more border chaos

It is very positive that negotiations have finally reached a conclusion, and we would like to thank Michel Barnier and his team for their tireless work. In particular we thank the EU’s negotiating team for taking agri-food sector needs into account, working to ensure the integrity of the Single Market and for avoiding large tariffs which would have hit food and drink operators under a ‘no deal’ scenario.

24.12.2020 #WSPÓLNA DEKLARACJA

European agri-food associations urge the Commission to adjust the 2021 Annual Work Programme with a less dogmatic approach to make efficient use of its promotion budget for sustainable agri-food goods

We, ten of the leading European associations in agriculture and agri-food, strongly urge the European Commission to adjust the budget of its 2021 Annual Work Programme (AWP) of the Promotion Policy to better reflect market reality and use promotion funds in a way that will truly allow all players in the sector to maximise its reach and sustainability impact. We believe that the promotion of organic products should be supported, even above their market share in order to boost its development....

15.12.2020 #LIST OTWARTY

BREXIT - Pięć pilnych kwestii dotyczących relacji handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem

Naszym priorytetem jest ochrona miejsc pracy i umożliwienie rozwoju sektora rolno-spożywczego. W tym ostatnim momencie wzywamy negocjatorów, aby osiągnęli obszerne porozumienie handlowe, które przewiduje zerową stawkę celną i zerowe kontyngenty taryfowe oraz wysoki poziom ujednolicenia przepisów, w tym tych dotyczących środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier technicznych w handlu. Musimy dążyć do zapewnienia równych szans, uwzględniając prawa pracowników.

09.12.2020 #WSPÓLNA DEKLARACJA

Nie, wniosek w sprawie WPR nie jest ćwiczeniem z zakresu greenwashing!

Christiane Lambert, prezydent Copa (23.10.20)

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Przesłanie otuchy od Lotty Folkesson, przewodniczącej Komitetu Kobiet COPA (15.10.20)

Nie stawajmy się surrealistami i "nazywajmy łopatą łopatą" #cecinestpasunsteak

Debata nad nazwami produktów mięsnych i mleczarskich dla imitacji roślinnych jest o wiele bardziej złożona niż się wydaje na pierwszy rzut oka (15.10.20)

Zrównoważona gospodarka leśna na rzecz różnorodności biologicznej

Kampania ta jest napędzana przez sektor leśny i sektory związane z leśnictwem, aby zapewnić wgląd w wkład zrównoważonej gospodarki leśnej w zwiększanie różnorodności biologicznej lasów. (12.10.20)


miliony rolników i
ich rodziny reprezentowane


spółdzielnie rolnicze
Przedstawiany


członków


organizacje
partnerskie