header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

PRZEWODNICZĄCY COPA I COGECA WZIĘLI UDZIAŁ W NIEFORMALNYM POSIEDZENIU RADY

7 września Przewodniczący Copa i Cogeca wzięli udział w nieformalnym posiedzeniu Rady europejskich ministrów ds. rolnictwa, które zorganizowano w Słowenii, Mieli oni okazję przedstawić Prezydencji swoją wizję przyszłości obszarów wiejskich oraz powiedzieć o priorytetach kluczowych dla sektora rolnego. Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat posiedzenia, proszę przeczytać właściwy komunikat prasowy.


ełną informację prasową można znaleźć TUTAJ

09/09/2021

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

On the outcome of the vote by the AGRI and ENVI Committees on the overall European Parliament draft report on the Farm to Fork Strategy

As expected, MEPs of the AGRI and ENVI Committees have decided today to back up their whole report on the Farm to Fork strategy. We acknowledge the work of the rapporteurs in trying to propose balanced compromise amendments. The final text contains some interesting proposals and advances, particularly when it comes to innovation, carbon farming, trade and the strengthening of Agri-cooperatives.

10.09.2021 #STATEMENT

Dotyczący wyników głosowania nad poprawkami do projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego strategii od pola do stołu przeprowadzonego w Komisji AGRI i ENVI.

Mimo rosnącej liczby dowodów na wpływ strategii od pola do stołu oraz mimo powracających ostrzeżeń od zainteresowanych podmiotów , eurodeputowani z komisji AGRI/ENVI zdecydowali się na dodanie kilku nowych wymagań do pierwotnej propozycji Komisji. Te nowe propozycje dotyczące przyszłości środków ochrony roślin, czy podatków dla niektórych produktów spożywczych, a także pozostałe elementy strategii nie były przedmiotem oceny.

09.09.2021 #OŚWIADCZENIE

The European Parliament must not make the Farm to Fork strategy untenable for the agri-food sector

On Thursday, the ENVI and AGRI Committees of the European Parliament will vote on their draft report presenting their official reaction to the Farm to Fork strategy. While the first studies on the impact of the strategy launched by the Commission in 2020 show extremely worrisome trends, MEPs are planning to call for several additional objectives and targets for the Commission Strategy that would be simply untenable for the EU farming community.

07.09.2021 #JOINT DECLARATION

Wobec pogarszającej się sytuacji na rynku nawozów UAN, rolnicy zwracają się do Komisji o „porzucenie środków antydumpingowych”

Cena nawozów, zwłaszcza roztworu saletrzano-mocznikowego stale wzrasta we wszystkich krajach UE. Sytuacja ta ma związek z rosnącym światowym popytem na gaz i cenami za transport morski, a także niewystarczającą konkurencją na wew. rynku UE. Jednak najważniejszą przyczyną zbyt małej konkurencji na jednolitym rynku jest wdrożenie przez Komisję Europejską w 2019 roku cła antydumpingowego na UAN pochodzące z krajów będących głównymi producentami.

06.09.2021 #KOMUNIKAT

Wymagania wobec prezydencji słoweńskiej są wysokie jeżeli chodzi o rolnictwo

Jako że wakacje dobiegają końca, a zbiory ukończono prawie na całym terytorium Europy, jest to dobry moment na refleksje i przygotowanie się do nadchodzącej połowy roku. Oceniając program słoweńskiej prezydencji, który przedstawiono na początku lipca, możemy oczekiwać co najmniej takiej intensywności prac, jakiej byliśmy świadkami do tej pory w tym roku. W świetle nadchodzącego nieformalnego posiedzenia Rady, które odbędzie się cudownych wiejskich okolicznościach w Słowenii, chciałbym podzielić się moimi oficjalnymi przemyśleniami.

30.08.2021 #FELIETON

Niewygodna prawda Komisji - Wspólne Centrum Badawcze publikuje sprawozdanie dotyczące wpływu strategii od pola do stołu i strategii bioróżnorodności na rolnictwo

Jak pozbyć się kłopotliwego sprawozdania? Komisja Europejska dała nam mistrzowski pokaz. W połowie wakacji Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej opublikowało długo oczekiwane sprawozdanie w sprawie wpływu czterech wybranych celów strategii bioróżnorodności i strategii od pola do stołu. Nieczęsto zdarza się, aby sprawozdanie z taką ostrożnością unikało tego, co należy powiedzieć: niezależnie od rozważanych scenariuszy, skutkiem tych strategii będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnych UE oraz dochodów rolników. Największa część redukcji emisji w rolnictwie, osiągnięta dzięki tym strategiom, zostanie wyeliminowana poprzez utratę zrównoważoności w związku z działalnością krajów trzecich, co jest spowodowane ograniczeniem produkcji!

09.08.2021 #KOMUNIKAT

Copa i Cogeca spotykają się z prezydencja słoweńską, wzywając do dalszej pracy nad WPR i udzielenia szybkiej pomocy osobom, które ucierpiały z powodu powodzi

Copa i Cogeca spotkały się dzisiaj z nowym przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa, słoweńskim ministrem rolnictwa Jožem Podgoršekiem w celu omówienia priorytetów prezydencji. Do priorytetów należy zakończenie prac nad aktami prawnymi dotyczącymi WPR, plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, dobrostan zwierząt, inicjatywa obywatelska „End the Cage Age” oraz kwestie handlowe. Udało się osiągnąć porozumienie w sprawie WPR - nie oznacza to jednak końca procesu. Należy nadal pracować nad tymi strategiami, gdyż europejscy rolnicy są gotowi udzielić wszelkiego wsparcia i budować bardziej zrównoważone rolnictwo.

19.07.2021 #OŚWIADCZENIE

Strategia leśna UE

Po dzisiejszej publikacji strategii leśnej UE przez Komisję Europejską wielu właścicieli lasów i leśników zastanawia się, czy całkowicie zlekceważono rzeczywiste potrzeby sektora i realia panujące w terenie.  I to zaledwie dwa tygodnie po publikacji długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE, w której położono nacisk na zapoznawanie się z opiniami społeczności wiejskich!

16.07.2021 #OŚWIADCZENIE

Nowa strategia leśna UE kładzie na szali zaangażowanie europejskich właścicieli lasu

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj swoją strategię leśną na 2030 rok. Mimo wprowadzenia pewnych poprawek, przyjęty dokument nie wyważył jego wcześniejszych, budzących kontrowersje wersji. Strategia stanowi zagrożenie dla zaangażowania europejskich właścicieli lasów, gdyż brakuje w niej równowagi między poszczególnymi funkcjami lasów, a także ryzykiem i szansami. Brakuje w niej również konkretnych działań wspierających sektor leśny.

16.07.2021 #WSPÓLNY KOMUNIKAT

Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc. - cel Komisji jest jasny. Sposób jego realizacji w sektorze rolnym i leśnym nie do końca

W dokumencie pt. „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” Komisja zaproponowała przegląd lub przedstawienie dwunastu inicjatyw politycznych. Copa i Cogeca podzielają cel w zakresie jak najszybszego osiągnięcia neutralności pod względem emisji we wszystkich sektorach, a sektor rolny i leśny mają tu do odegrania kluczową rolę. Sposób realizacji tych bardzo ambitnych celów to jednak zupełnie co innego, a unijne organizacje rolnicze będą musiały dokładnie przyjrzeć się wielu zagadnieniom, o których mowa w pakiecie.

14.07.2021 #KOMUNIKAT

Joint Statement from the Agri-Food Sector on the Revision of the Promotion Policy and the Draft 2022 Annual Work Programme

In the context of the revision of the EU Promotion Policy and the ongoing discussions on the draft 2022 Annual Work Programme, the undersigned agri-food sector organisations, which are part of the Civil Dialogue Group on Promotion and Quality, would like to share their common vision on those two important files for the sector…

12.07.2021 #JOINT STATEMENT

Nieznaczna, obiecująca poprawa wskaźnika zaufania rolników w 2021 r. przed osiągnięciem porozumienia w sprawie WPR

Badanie wskaźnika zaufania europejskich rolników przeprowadzone w siedmiu państwach członkowskich UE i w Zjednoczonym Królestwie wyeksponowało nieznaczną poprawę nastrojów po jesieni 2020 r. Mimo że wyniki ankiety wskazują, że respondenci z większym optymizmem spoglądają w przyszłość, różnią się one w zależności od krajów i regionów, a czasem, mimo znacznej poprawy, nastroje pozostają negatywne.

09.07.2021 #KOMUNIKAT

Joint call for action on Fit for 55 package from the Renewable & Low-Carbon Liquid Fuels Platform

The European Commission’s Fit for 55 Package promises a bold new era in the fight against climate change, with proposed regulations to enable a 55% GHG emissions reduction target for 2030 and set the EU on course to achieve carbon-neutrality by 2050.

08.07.2021 #JOINT STATEMENT

Draft Renewable Energy Directive Revision: Improper Sustainability Framework for Forest Biomass Could Challenge the EU’s Renewable Energy Ambitions and Harm the Rural Economy

In order to facilitate a smooth transition to a climate neutral economy, it is crucial that the European Union continues to foster a positive regulatory framework for technologies and practices that are enabling the green transition, including bioenergy which today accounts for 57,3% of renewable energy and 11,4% of overall energy consumption in the EU27...

06.07.2021 #JOINT STATEMENT

Copa and Cogeca forecast higher cereal and oilseed harvests this year

After a complicated year in 2020 throughout Europe, Copa and Cogeca is forecasting better results for the 2021 harvest. For cereals, the total EU-27 production should be about 3.8% above the 5 year trimmed average with around 292.45 million tonnes, while for oilseeds, EU production could reach the threshold of 30 million tonnes, 1.6% above the 5 year trimmed average.

05.07.2021 #PRESS RELEASE

The results of the 5th European Award for Cooperative Innovation are out - 6 projects on sustainability awarded!

More than 100 agricultural and forestry cooperatives participated in the 5th edition of the European Award for Cooperative Innovation; a record. The award, organised by Cogeca and supported by the Spanish cooperative bank Cajamar Caja Rural, aims to recognise innovations that deliver value under the economic, social and environmental pillars of sustainability. The number and the quality of submissions from across Europe confirm that agricultural transitions are underway in all domains, driven by the cooperative enterprises.

02.07.2021 #PRESS RELEASE

Organic action plan - Turning ambition into action, Copa and Cogeca makes its proposals

Last March, Copa and Cogeca welcomed the general principles proposed by the European Commission in its action plan for organic farming. In order to reach the target of 25% of land cultivated according to organic farming principles, a clear direction and concrete options for farmers will have to be discussed more precisely. Copa and Cogeca released a position paper today on the three axes of the strategy, giving its thoughts on the way forward.

01.07.2021 #PRESS RELEASE

Jean-François Bléchet - Producent roślin (Francja) - #DumpTheAntidumping

Rolnicy z Copa-Cogeca uruchomili w mediach społecznościowych hashtag #DumpTheAntidumping, aby poprosić Komisję Europejską o wznowienie dochodzenia; to jedyne rozwiązanie, aby położyć kres podatkom antydumpingowym

Cédric Benoist - Producent roślin (Francja) - #DumpTheAntidumping

Rolnicy z Copa-Cogeca uruchomili w mediach społecznościowych hashtag #DumpTheAntidumping, aby poprosić Komisję Europejską o wznowienie dochodzenia; to jedyne rozwiązanie, aby położyć kres podatkom antydumpingowym

Informacje zwrotne na temat przedszczytowego spotkania UNFSS

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, przedstawia opinie na temat przedszczytowego spotkania UNFSS, które odbyło się w dniach 26-28 lipca.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE - 9 PARADOKSÓW "OD POLA DO STOŁU

Strategia UE "Farm to fork" jest bardzo ambitna, ale europejski sektor hodowlany obawia się, że nie uwzględnia ona jego tradycji rolniczych i ogromnego postępu, jaki już osiągnięto. Hodowcy zwierząt w UE są zaangażowanymi uczestnikami zmian na rzecz większego zrównoważenia, ale uważają, że podejście Farm to Fork opiera się na błędnych założeniach. European Livestock Voice i włoski projekt na rzecz zrównoważonego mięsa, Carni Sostenibili, w serii krótkich filmów wideo zidentyfikowali szereg paradoksów.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich