header-bg.jpg

Wiadomości

Nadchodzące wydarzenia


Praktyczne postępy sektora rolnego w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

Kiedy?Poniedziałek, 16 maja 2022 r., godz. 13:00-18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)

Gdzie? Copa-Cogeca, 61 Rue de Trèves 1040 Bruksela

 • Projekt DISARM jest siecią umożliwiającą podtrzymywanie aktywnych kontaktów i współpracę między organizacjami szukającymi innowacyjnych rozwiązań dla oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, do których należą naukowcy, przedstawiciele przemysłu i rolnicy. Od samego początku projekt dąży do zmniejszenia oporności na antybiotyki poprzez ograniczenie konieczności ich stosowania w gospodarstwach hodowlanych, skupiając się przy tym na zapobieganiu chorobom i rozważnym podawaniu antybiotyków. Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione najważniejsze wyniki projektu DISARM, który od stycznia 2019 r. rozprzestrzenia innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania opornością na antybiotyki w rolnictwie [ang. Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management]. Realizując projekt stworzyliśmy aktywną sieć kontaktów, gdzie można wymieniać się obserwacjami i zadawać pytania dotyczące poprawy zdrowia zwierząt, zapobiegania chorobom i ograniczenia konieczności podawania antybiotyków. Przyłącz się do nas, aby dowiedzieć się więcej na temat projektu partnerskiego ARMOR i porozmawiać na temat tego, co sektor może zrobić, by podtrzymać te pozytywne tendencje dotyczące dbania o zdrowie zwierząt i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.


16.05.2022 #DYSKUSJA Proszę zarejestrować się tutaj

Ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli w UE

Kiedy?Wtorek, 17 maja 2022 r., godz. 14:00-18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)

Gdzie? Neth-ER, 22 Rue d'Arlon 1050 Bruksela

 • Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione najważniejsze wnioski wyciągnięte na podstawie działań prowadzonych w ramach projektu DISARM oraz zalecenia dotyczące przyszłych polityk i finansowania inicjatyw skuteczniej wspierających hodowców w realizacji celów w zakresie poprawy zdrowia zwierząt, zapobiegania chorobom i ograniczenia konieczności stosowania antybiotyków w ich gospodarstwach. Weź udział w ożywionej dyskusji na temat możliwości współpracy między sektorem a decydentami politycznymi, pozwalającymi podtrzymać te pozytywne tendencje dotyczące dbania o zdrowie zwierząt i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.


17.05.2022 #DYSKUSJA Proszę zarejestrować się tutaj

Wydarzenia z przeszłości


Konferencja prasowa Copa-Cogeca

Kiedy?Piątek, 29 kwietnia 2022 r., w godz. 14:00-15:00 czasu środkowoeuropejskiego

Gdzie? wielojęzyczna platforma KUDO (on-line)

 • Godzinna konferencja prasowa online przewodniczących Copa i Cogeca, Christiane Lambert i Ramona Armengola, z udziałem sekretarza generalnego, Pekki Pesonena. Konferencja będzie dotyczyć przede wszystkim sytuacji rynkowej i inwazji Rosji na Ukrainę, wzrostu cen środków produkcji, procesu wdrażania przyszłej WPR, inicjatyw w ramach Zielonego Ładu (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, odbudowa zasobów przyrodniczych, duże drapieżniki itd.). Po wstępie przewodniczących będzie miała miejsce 30 minutowa sesja pytań i odpowiedzi dla prasy.


29.04.2022 #Konferencja prasowa Proszę zarejestrować się tutaj

Program „Europejski dobrostan zwierząt dla przeżuwaczy”

Kiedy?27 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00-12:30 czasu środkowoeuropejskiego

Gdzie?Pokój Spinelli 3GA, Parlament Europejski

 • Hiszpańska rolno-spożywcza organizacja międzybranżowa mięsa baraniego i koziego (Interovic), rolno-spożywcza organizacja międzybranżowa hiszpańskiego przemysłu wołowiny (Provacuno) oraz węgierska rada produktów owczych (JTT) przedstawią kampanię „Europejski dobrostan zwierząt dla przeżuwaczy”. Jest to 3-letni europejski projekt, który pokazuje pełne zaangażowanie Interovic, Provacuno i JTT ogólnie jeśli chodzi o wszystkie parametry oraz dobrostan zwierząt, co ma pozytywny wpływ na osiąganie celów wyznaczonych przez Unię Europejską poprzez strategię od pola do stołu oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Na spotkaniu zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne w języku hiszpańskim, angielskim i francuskim. Wydarzenie poprowadzi posłanka do Parlamentu Europejskiego, Clara Aguilera z S-D, koordynatorka w Komisji AGRI.


27.04.2022 #DYSKUSJA Potwierdź swój udział tutaj

Nagrody ekologiczne UE

Kiedy?Piątek, 23 września 2022 r.

 • Rozwój rolnictwa ekologicznego, akwakultury ekologicznej i produkcji żywności ekologicznej w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia stosowania nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, a ponadto pozytywnie wpływa na klimat, środowisko, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt. W związku z tym produkcja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Dlatego też Komisja wyznaczyła cel dotyczący zwiększenia do 2030 r. do 25 proc. gruntów rolnych UE, które zostaną objęte rolnictwem ekologicznym, a także znaczny wzrost akwakultury ekologicznej. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane w 2022 r.


23.09.2022 #NAGRODY Więcej informacji

“ Warsztaty dotyczące wina UE i konferencja prasowa”

Kiedy?We wtorek, 9 listopada 2021 r. w godz.16:00-18:15

Prelegenci:

 • Pan Luca Rigotti, przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa-Cogeca
 • Pan Fernando Ezquerro, przewodniczący sekcji wina w Cooperativas Agroalimentarias
 • Pan Simone Loose, profesor Uniwersytetu w Geisenheim
 • Pan Ramon Estruch, profesor Uniwersytetu w Barcelonie
 • Pan Kees Van Leeuwen, profesor Bordeaux Sciences Agro
 • Pan Ludovic Roux, przewodniczący federacji spółdzielczych wytwórni win w Oksytanii
 • Pan Michael Scannell, zastępca dyrektora generalnego DG AGRI
 • Pani Irene Tolleret, producent wina i posłanka do Parlamentu Europejskiego


09.11.2021 #WARSZTATY Zarejestruj się

"niezbędne narzędzie do zapewnienia konkurencyjności i zrównoważoności europejskiego sektora hodowli zwierząt"

Kiedy?Czwartek, 17 czerwca 2021 r.,14:00-16:00 czasu środkowoeuropejskiego

Wydarzenie współorganizowane przez:

 • Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Elsi Katainen (Renew Europe)
Prelegenci:


 • Nathalie Sauze-Vandevyver, dyrektor ds. jakości, badań i innowacji oraz kontaktów zewnętrznych, DG AGRI, Komisja Europejska
 • Erik Kam, kierownik działu ds. wieprzowiny, Duńska Rada ds. Rolnictwa
 • Declan Coppinger, kierownik ds. finansów, BoardBia
 • Prof. Alice Stanton, leczenie chorób układu krążenia, dyrektor środkowego cyklu, RCSI, Uniwersytet Medyczny i Nauk o Zdrowiu (Dublin)
 • Michele Spangaro, kierownik biura, ASSICA
 • Birthe Steenberg, sekretarz generalny, AVEC
 • Paolo Patruno, zastępca sekretarza generalnego, CLITRAVI


17.06.2021 #WEBINAR Zarejestruj się

Reform of the promotion policy:

"Bringing fresh eyes to promotion of fruits, vegetables and other agricultural products!"

When?Wednesday, 9th June 2021 11:00 – 13:00 CET

Speakers:

 • Janusz Wojciechowski (European Commission, Agriculture Commissioner)
 • Simona Rubb (CSO, Freshfel and Chair of CDG Promotion and Quality)
 • Philippe Binard (Freshfel Europe)
 • Jose Antonio Garcia Fernandez (Ailimpo)
 • Jean-Claude Bousigon (APFel SO)
 • Giulia Montanaro (Assomela)
 • Erik Kam (Danish Agriculture Council)
 • Leonardo Pofferi (Confcooperative)
 • Claire Martin (COPA COGECA and Cooperation Agricole France - Vice Chair CDG Promotion and Quality)
 • Bruno Menne, (COPA-COGECA)
 • MEP Paolo De Castro (S&D)
 • MEP Irène Tolleret (Renew)


09.06.2021 #PANEL DISCUSSION Registration

„Zielona i cyfrowa transformacja, potencjał kobiet w kontekście Zielonego Ładu”

Kiedy?  We wtorek, 1 czerwca 2021 r., w godz. 14:30-16:00 czasu środkowoeuropejskiego

Prelegenci:

 • Lesia Radelicki, członkini gabinetu komisarz Heleny Dali
 • Christiane Lambert, przewodnicząca FNSEA oraz przewodnicząca Copa, Charlene Lambert, założycielka i członkini zarządu Platformy Przedsiębiorczości Kobiet
 • Dr Boglarka Biro, inżynier leśna i rolniczka na Węgrzech
 • Ines Theunis, hodowca zwierząt w Belgii
 • Lotta Folkesson, przewodnicząca Komisji Kobiet Copa-Cogeca
 • Froukje de Jong-Krap, rolniczka w Holandii
 • Carin van Huët-Laan, dyrektorka ds. finansów rolno-spożywczych w Rabobank
 • Poseł do Parlamentu Sean Kelly, członek Komisji ITRE

Moderator:

 • Dick Veerman, założyciel Foodlog

01.06.2021 #WEBINAR Zarejestruj się

„Odpowiednia płaca minimalna - przyjrzyjmy się jej skutkom prawnym”

Kiedy?  Piątek, 4 czerwca 2021 r., w godz. 13:00-15:00 czasu środkowoeuropejskiego

Wydarzenie zorganizowane przez CEEMET i Europejską Grupę Pracodawców Przemysłu Chemicznego (ECEG) przy wsparciu EuroCommmerce, Copa-Cogeca, HOTREC, WECeurope i EFCI.Prelegenci omówią zagrożenia wynikające z wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Mówcy przedstawią różne podejścia i zwrócą szczególną uwagę na konflikt kompetencji oraz wpływ tej dyrektywy na istniejące systemy negocjacji zbiorowych.


04.06.2021 #WEBINAR Zarejestruj się

European Livestock Voice & Carni Sostenibili joint event

"Food and Farming: What Future for Europe?"

When? Wednesday, May 5th, 2021 15:00 - 16:30 CET

Speakers:

 • Claire Bury, EU Commission, Deputy Director General, DG SANTE
 • Herbert Dorfmann, European Parliament, AGRI Rapporteur
 • Pekka Pesonen, Secretary General, Copa-Cogeca
 • Luigi Scordamaglia, President, Assocarni

Moderator:

 • Angelo Di Mambro, Brussels Correspondent for ANSA agency and Informatore Agrario

05.05.2021 #PANEL DISCUSSION Registration

Konferencja Prasowa: Sytuacja na rynkach rolnych w 2021 r.

"Niepewność w handlu i na rynku wewnętrznym"

Kiedy? 19 lutego 2021 r. w godz.14:00-15:00 czasu środkowoeuropejskiego

Gdzie? Na wielojęzycznej platformie online KUDO (słuchaj/zadawaj pytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim)

Rejestracja do 18 lutego do godz.18:00 czasu środkowoeuropejskiego

Kto?:

 • Przewodnicząca COPA, Christiane Lambert
 • Przewodniczący COGECA Ramon Armengol
 • Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen

19.02.2021 #PRESS CONFERENCE Wideo

DRUGA DEBATA EUROPEAN LIVESTOCK VOICE

„Co kieruje praktykami dobrostanu zwierząt w obecnym gąszczu etykiet?”

Kwestia dobrostanu zwierząt stanowi poważne zmartwienie dla wszystkich podmiotów w sektorze hodowli zwierząt, a także dla konsumentów. W związku z tym prowadzone są rozmowy na wielu szczeblach, zarówno krajowym, jak i europejskim, również w kontekście strategii od pola do stołu. W konsekwencji zaczęły pojawiać się odmienne przepisy, standardy i systemy oznaczeń pochodzące z różnych środowisk, takich jak organizacje pozarządowe, instytucje krajowe czy unijne... Podczas debaty przyjrzymy się jaki jest wpływ na rzeczywisty dobrostan zwierząt i zaufanie konsumenta.

Prelegenci:

 • Inês Ajuda, kierowniczka zespołu ds. zwierząt hodowlanych w Eurogroup for Animals
 • Denis Simonin, starszy specjalista ds. dobrostanu zwierząt w DG ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Komisji Europejskiej
 • Peter Sandøe, profesor bioetyki na Uniwersytecie Kopenhaskim od 1997 r.
 • Trine Vig Tamstorf, starszy doradca ds. polityki zdrowia i dobrostanu zwierząt w duńskiej radzie ds. rolnictwa i żywności.

28.01.2021. #debate

WEBINAR PROJEKTU INTELIGENTNYCH WĘZŁÓW ROLNICZYCH

Post COVID-19 w sektorze rolno-spożywczym: Nowy sposób pracy dla DIH-ów i rolników

09.11.2020. #WEBINAR O PROJEKCIE

Konferencja prasowa - Zbiory winogron i sytuacja rynkowa w UE

Godzinny briefing prasowy, który poprowadzi przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa i Cogeca, Thierry Coste, na temat zbiorów winogron w 2020 r., wpływu Covid-19, brexitu, WPR i długoterminowej strategii dla branży winiarskiej.

09.11.2020. #KONFERENCJA PRASOWA

Strategia różnorodności biologicznej 2030

i przyszłość europejskiej wsi - wypełnianie luk


Prelegenci:


 • Poseł do PE Alexander Bernhuber (EPL)
 • Posłanka do PE Isabel Carvalhais (S&AmpD)
 • Posłanka do PE Elsi Katainen (Renew Europe)


13.10.2020. #POLICY WEBINAR