header-bg.jpg

Projekty UE


Badania w dziedzinie rolnictwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu korzyści gospodarczych i społecznych, zajmując się bezpośrednimi wyzwaniami oraz przewidując przyszłe potrzeby. Współpraca pomiędzy badaczami, rolnikami i przedsiębiorstwami oraz podejście obejmujące wiele podmiotów może wzmocnić badania i innowacje w terenie oraz mieć pozytywny, synergetyczny wpływ na powodzenie projektów.

W ciągu ostatnich lat Copa i Cogeca zwiększyły swoje zaangażowanie w projekty europejskie dotyczące rolnictwa, środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich. Zapoznaj się z projektami, w które jesteśmy zaangażowani.


On-going 

Safe Habitus: Strengthening the Farm Health and Safety Knowledge and Innovation Systems in Europe

Start date: January 2023
End date: December 2027

The Safe Habitus project aims to strengthen Farm Health and Safety Knowledge Innovation Systems and support the EU transition to social sustainability in farming. It aims to support the changing of habitual practices via multiple novel methods such as digital storytelling, foresight analysis and benchmarking policies.

MORE INFORMATION
On-going 

Grass Ceiling: Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation Systems

Start date: January 2023
End date: December 2025

The Grass Ceiling project aims to co-create tools that can empower more women farmers and increase the number of women-led innovations in agriculture and rural communities. The project will support the commitments to advancing the UN’s goals on gender parity, the EU gender equality strategy, and contribute towards the goals of the Green Deal, the Farm to Fork strategy, the Long-Term Vision for Rural Areas, and the European Pillar of Social Rights.

MORE INFORMATION
On-going 

IRESTART: Inclusive REskilling and upSkilling Toward competitive Agrifood and veterinary sectoR: European agenda StraTegy

Start date: September 2022
End date: August 2026

The I-RESTART project aims to support the reskilling and upskilling the workforce in the agrifood and veterinary sectors, through retraining the employees leaving the heavy industry, and to hire them in the agrifood sector. The project also aims to engage with students that want to enter the agrifood labour market and ensure they have the required skills that businesses need.

MORE INFORMATION
On-going 

FOODCoST: FOOD Costing and Internalisation of Externalities for System Transition

Start date: June 2022
End date: May 2026

The overall objective of FOODCoST is to develop tools, policies and business models for pathways towards sustainable production and consumption in the food system through internalising positive and negative externalities. FOODCoST redefines the value of food and provides a set of improved and harmonised analytical instruments for valuation and internalisation of externalities to assess the direct and indirect impact, co-create options for solutions, and provide guidance to policy makers, businesses and other actors.

MORE INFORMATION
On-going 

PREPSOIL

Start date: July 2022
End date: June 2025

PREPSOIL will support the implementation of the Soil Mission by creating awareness and knowledge on soil needs among stakeholders in regions across Europe. This will include the co-creation and roll out of tools and spaces for interaction, knowledge-sharing and co-learning, and stocktaking and dialogue to understand how regional ‘soil needs’ assessment, supported by harmonised monitoring mechanisms for soil health.

MORE INFORMATION
On-going 

QuantiFarm

Start date: July 2022
End date: December 2026

The QuantiFarm project will support the increased deployment of digital technologies in agriculture. Using results on the use of data-driven technology innovations, the project aims to improve the sustainability of the agri-food value chain, in coordination with the most appropriate behaviour and business model innovations that are necessary for maximising their impact.

MORE INFORMATION
On-going 

GAEA

Start date: July 2022
End date: June 2024

The project aims to improve the quality of entrepreneurship education in the agriculture sector for young women living in rural areas. The project will promote new professional pathways and tailored career counselling, guidance and mentoring for women in rural areas by linking training and educational contents to skills thus making up- and re-skilling processes an important tool to reduce skills gaps and tackle skills mismatches.

MORE INFORMATION
On-going 

EU-FARMBOOK

Start date: August 2022
End date: July 2029

The overall goal of the EU-FarmBook project is to support knowledge exchange between all EU and national AKIS actors by further developing, expanding, exploiting and maintaining an easily accessible and user-friendly EU-wide digital platform for practitioners in agriculture, forestry and other rural sectors.

MORE INFORMATION
On-going 

EU4Advice

Start date: October 2022
End date: September 2027

The main objective of EU4Advice project is to set the foundations and structures required to ensure effective capacity building of SFSC actors through fluent knowledge transfer. It will apply the principles of the interactive innovation model in order to boost the role of advisors as catalysers of the knowledge flow from research to practice.

MORE INFORMATION
Ukończono

SmartAgriHubs

Data rozpoczęcia: wrzesień 2018
Data końcowa: październik 2022

Projekt SAH zamierza upowszechniać cyfryzację europejskiego rolnictwa, wzmacniając rolniczy ekosystem innowacji, nastawiony na osiągnięcie sukcesu, doskonałości i zrównoważoności. Jego celem jest dostarczenie na rynek 80 nowych rozwiązań cyfrowych, pozyskanie 30 mln euro dodatkowych środków ze źródeł publicznych, regionalnych, krajowych oraz prywatnych. W planach jest również wsparcie cyfryzacji ponad 2 milionów gospodarstw na terenie Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono

Disarm - Rozpowszechnianie rozwiązań w zakresie oporności na antybiotyki

Data rozpoczęcia: maj 2022
Data końcowa: grudzień 2021

DISARM to aktywna sieć, której celem jest promowanie współpracy między rolnikami, weterynarzami, doradcami, pracownikami naukowymi oraz sektorem. Chodzi o rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań obejmujących zarządzanie opornością na antybiotyki w produkcji zwierzęcej, aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia. W ramach sieci będzie prowadzona wymiana innowacyjnych metod na poziomie branżowym i krajowym, aby dzielić się najlepszymi praktykami w całym sektorze hodowlanym.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono

Smartchain - Inteligentne rozwiązania w krótkich łańcuchach dostaw żywności

Data rozpoczęcia: wrzesień 2019
Data końcowa: sierpień 2021

Celem projektu SMARTCHAIN jest pobudzenie innowacji napędzanej popytem w krótkich łańcuchach dostaw żywności, aby zwiększyć konkurencyjność i wzmocnić rozwój obszarów wiejskich, przy pomocy wielopodmiotowego podejścia. Projekt korzysta z modelu interaktywnej innowacji, w którym wszystkie podmioty zaangażowane w projekt pracują razem. Zwiększając w ten sposób korzyści płynące z naukowej i praktycznej wiedzy, współtworzą i rozprzestrzeniają nowatorskie rozwiązania gotowe do zastosowania w problemach natury praktycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono

Innoseta - Przyspieszenie innowacyjnych praktyk w zakresie sprzętu do natryskiwania, szkolenia i usługi doradcze

Data rozpoczęcia: maj 2018
Data końcowa: październik 2021

Głównym celem projektu INNOSETA jest stworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej dotyczącej opryskiwaczy, szkoleń i doradztwa, aby przyczynić się do zlikwidowania przepaści między dostępnymi nowatorskimi rozwiązaniami ochrony roślin – komercyjnymi lub wynikającymi z odpowiednich badań – a codziennymi europejskimi praktykami rolniczymi.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ukończono

Growing the future: Podnoszenie atrakcyjności sektora rolnego

Data rozpoczęcia: styczeń 2020
Data końcowa: czerwiec 2021

Celem projektu Growing the Future - Kultywując przyszłość - jest zwiększenie szans na zatrudnienie w sektorze rolnym i wkład w gospodarczy, społeczny i środowiskowy rozwój obszarów wiejskich poprzez trzy główne cele: gromadzenie danych dotyczących niedoboru pracowników w sektorze rolnym, określenie przyczyn niedoboru pracowników oraz promowanie najlepszych praktyk w całej UE w celu uporania się z tym problemem.

WIĘCEJ INFORMACJI