header-bg.jpg

Projekty UE


Badania w dziedzinie rolnictwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu korzyści gospodarczych i społecznych, zajmując się bezpośrednimi wyzwaniami oraz przewidując przyszłe potrzeby. Współpraca pomiędzy badaczami, rolnikami i przedsiębiorstwami oraz podejście obejmujące wiele podmiotów może wzmocnić badania i innowacje w terenie oraz mieć pozytywny, synergetyczny wpływ na powodzenie projektów.

W ciągu ostatnich lat Copa i Cogeca zwiększyły swoje zaangażowanie w projekty europejskie dotyczące rolnictwa, środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie Copa i Cogeca biorą udział w czterech projektach w ramach programu Horyzont 2020.


W trakcie realizacji

SmartAgriHubs

Data rozpoczęcia: wrzesień 2018
Data końcowa: sierpień 2022

Projekt SAH zamierza upowszechniać cyfryzację europejskiego rolnictwa, wzmacniając rolniczy ekosystem innowacji, nastawiony na osiągnięcie sukcesu, doskonałości i zrównoważoności. Jego celem jest dostarczenie na rynek 80 nowych rozwiązań cyfrowych, pozyskanie 30 mln euro dodatkowych środków ze źródeł publicznych, regionalnych, krajowych oraz prywatnych. W planach jest również wsparcie cyfryzacji ponad 2 milionów gospodarstw na terenie Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji

Disarm - Rozpowszechnianie rozwiązań w zakresie oporności na antybiotyki

Data rozpoczęcia: styczeń 2019
Data końcowa: grudzień 2021

DISARM to aktywna sieć, której celem jest promowanie współpracy między rolnikami, weterynarzami, doradcami, pracownikami naukowymi oraz sektorem. Chodzi o rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań obejmujących zarządzanie opornością na antybiotyki w produkcji zwierzęcej, aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia. W ramach sieci będzie prowadzona wymiana innowacyjnych metod na poziomie branżowym i krajowym, aby dzielić się najlepszymi praktykami w całym sektorze hodowlanym.

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji 

Smartchain - Inteligentne rozwiązania w krótkich łańcuchach dostaw żywności

Data rozpoczęcia: wrzesień 2019
Data końcowa: sierpień 2021

Celem projektu SMARTCHAIN jest pobudzenie innowacji napędzanej popytem w krótkich łańcuchach dostaw żywności, aby zwiększyć konkurencyjność i wzmocnić rozwój obszarów wiejskich, przy pomocy wielopodmiotowego podejścia. Projekt korzysta z modelu interaktywnej innowacji, w którym wszystkie podmioty zaangażowane w projekt pracują razem. Zwiększając w ten sposób korzyści płynące z naukowej i praktycznej wiedzy, współtworzą i rozprzestrzeniają nowatorskie rozwiązania gotowe do zastosowania w problemach natury praktycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji

Innoseta - Przyspieszenie innowacyjnych praktyk w zakresie sprzętu do natryskiwania, szkolenia i usługi doradcze

Data rozpoczęcia: maj 2018
Data końcowa: październik 2021

Głównym celem projektu INNOSETA jest stworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej dotyczącej opryskiwaczy, szkoleń i doradztwa, aby przyczynić się do zlikwidowania przepaści między dostępnymi nowatorskimi rozwiązaniami ochrony roślin – komercyjnymi lub wynikającymi z odpowiednich badań – a codziennymi europejskimi praktykami rolniczymi.

WIĘCEJ INFORMACJI
W trakcie realizacji

Growing the future: Podnoszenie atrakcyjności sektora rolnego

Data rozpoczęcia: styczeń 2020
Data końcowa: czerwiec 2021

Celem projektu Growing the Future - Kultywując przyszłość - jest zwiększenie szans na zatrudnienie w sektorze rolnym i wkład w gospodarczy, społeczny i środowiskowy rozwój obszarów wiejskich poprzez trzy główne cele: gromadzenie danych dotyczących niedoboru pracowników w sektorze rolnym, określenie przyczyn niedoboru pracowników oraz promowanie najlepszych praktyk w całej UE w celu uporania się z tym problemem.

WIĘCEJ INFORMACJI