header-bg.jpg

Proiecte UE


Cercetarea agricolă joacă un rol esențial în generarea de randamente economice și sociale, abordând provocări imediate în timp ce anticipează viitoare nevoi. Colaborarea între cercetători, agricultori și întreprinderi, printr-o abordare între mai mulți actori, poate crește eforturile de cercetare și inovare pe teren și poate avea un efect pozitiv sinergic asupra succeselor proiectelor.

În anii precedenți, Copa și Cogeca s-au implicat tot mai mult în proiecte europene privitoare la agricultură, mediu și dezvoltarea rurală. Actualmente, Copa și Cogeca se implică în patru proiecte Horizon 2020.

.

În desfășurare

SmartAgriHubs

Data începerii: September 2018
Data finalizării: August 2022

Proiectul SAH dorește promovarea digitalizării agriculturii europene prin stimularea unui sistem agricol inovator dedicat excelenței, durabilității și succesului. Are obiectivul de a asigura 80 de soluții digitale noi pentru piață, a atrage fonduri suplimentare în valoare de 30M de euro din surse publice, regionale, naționale și private și plănuiește să ajute la digitalizarea a mai bine de 2 milioane de ferme din Europa.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
În desfășurare

Disarm - Disseminating Solutions for Antibiotic Resistance

Data începerii: January 2019
Data finalizării: December 2021

DISARM este o rețea activă care are obiectivul de a stimula colaborarea între agricultori, veterinari, servicii consultative, mediul academic și industrie pentru diseminarea de soluții inovatoare pentru gestionarea rezistenței la antibiotice în producția de animale, pentru atenuarea amenințării rezistenței la antibiotice. Rețeaua poate face schimb de abordări inovatoare între industrii și țări și împărtăși bune practici din tot sectorul creșterii animalelor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
În desfășurare

Smartchain - Smart solutions in short food supply chains

Data începerii: September 2019
Data finalizării: August 2021

Proiectul SMARTCHAIN are drept obiectiv stimularea inovației pe bază de cerere în lanțurile scurte de aprovizionare, pentru ameliorarea competitivității și încurajarea dezvoltării rurale printr-o abordare ce vizează mai mulți actori. Proiectul utilizează un model interactiv de inovație în care toți actorii implicați în proiect colaborează pentru a face mai bine apel la cunoștințele științifice și practice, pentru creare și difuzare la comun a soluțiilor noi, gata pentru rezolvarea unor probleme practice.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
În desfășurare

Innoseta - Accelerating Innovative Practices for Spraying Equipment, Training and Advisory Services

Data începerii: May 2018
Data finalizării: October 2021

Obiectivul principal al INNOSETA este crearea unor rețele tematice independente și inovative pentru echipamentul de pulverizare, servicii de formare și consultanță, pentru a contribui la reducerea discrepanței dintre noile soluții disponibile de vârf de protejare a culturilor – comerciale sau din rezultate aplicabile de cercetare – și practicile agricole cotidiene.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
În desfășurare

Growing the Future: Enhancing the Attractiveness of the Agricultural Sector

Data începerii: January 2020
Data finalizării: June 2021

Proiectul The Growing the Future are drept obiectiv sporirea șanselor de angajare în sectorul agricol și contribuirea la dezvoltarea economică, socială și de mediu a zonelor rurale prin trei obiective principale: colectarea de date privind deficitului de forță de muncă în sectorul agricol; identificarea cauzelor acestuia; și promovarea celor mai bune practici în toată UE pentru depășirea deficitului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE