header-bg.jpg

Wspólny Komitet Konsultacyjny ds. problemów społecznych pracowników rolnych został utworzony w 1963 r. przez Komisję Europejską w ramach WPR. Porozumienie z Maastricht w sprawie polityki społecznej (1992 r.), potwierdzone przez Traktat z Amsterdamu (1997 r.), stworzyło procedurę konsultacji z partnerami społecznymi reprezentującymi pracodawców i pracowników na szczeblu europejskim i przyznało im rzeczywiste uprawnienia do negocjowania układów zbiorowych pracy. Przepisy te (art. 137 & 138) pozostały niezmienione od tego czasu i są określone w art. 154 & 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

W związku z tym:

  • Geopa-Copa, grupa pracodawców Copa, została utworzona w 1993 roku. Członkami Geopa-Copa są krajowe organizacje rolnicze, które są członkami Copa lub upoważnione przez Copa do członkostwa w Geopa-Copa i które są uprawnione do negocjowania układów zbiorowych na poziomie krajowym. Komisja Europejska uznaje Geopa-Copa za organ reprezentujący pracodawców w rolnictwie.
  • Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego ds. Rolnictwa został utworzony w 1999 r. w celu zastąpienia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego. Komitet ten składa się z Geopa-Copa i EFFAT, Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Rolnictwa, która jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Komitet ten jest kierowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds.

Nasze cele

  • 1 Geopa-Copa jest upoważniona przez statut Copa do reprezentowania pracodawców pracowników rolnych wobec władz UE i organizacji pracowników rolnych we wszystkich sprawach związanych z promowaniem konkretnych interesów społecznych pracodawców. Geopa określa swoją politykę podczas spotkań w ramach kursu i seminariów. Składa ona okresowe raporty do Copa Praesidium. Copa Praesidium może odmówić poparcia dla decyzji podjętych przez Geopa-Copa tylko wtedy, gdy wykraczają one poza jej konkretny mandat.
  • 2 Zgodnie z procedurą konsultacji ustanowioną przez TFEU , Geopa przekazuje Komisji opinie w sprawie wniosków dotyczących rozporządzeń i dyrektyw regulujących politykę społeczną. W stosownych przypadkach Geopa-Copa przekazuje oceny skutków przed przedstawieniem wniosków dotyczących polityki. Może również przekazywać Komisji rezolucje przyjęte wspólnie z EFFAT.
  • 3 Zgodnie z procedurą negocjacyjną Geopa podpisała z EFFAT trzy europejskie porozumienia w sprawie zaleceń: w 1997 r. w sprawie warunków pracy, w 2002 r. w sprawie szkolenia zawodowego, a w 2005 r. w sprawie zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. W 1999 r. Geopa-Copa wzięła również udział w negocjacjach prowadzonych przez UNICE-Businesseurope w celu podpisania międzysektorowego porozumienia w sprawie umów na czas określony. Od grudnia 2011 r. Geopa bierze udział w negocjacjach prowadzonych przez Businesseurope w sprawie dyrektywy dotyczącej czasu pracy.

Członkowie Prezydium

PREZYDENT

Joseph LECHNER

Francja

CV
Wiceprzewodniczący

Claudia MERLINO

Włochy

CV
Wiceprzewodniczący

Lenna-Liisa LENGBLAD

Szwecja

CV
Skarbnik

Ulrike ÖSTERREICHER

Austria

CV
Członek Prezydium

Ignacio
LÓPEZ

Hiszpania

CV
Członek Prezydium

Karolina MENCLOVA

Czechy

CV
Członek Prezydium

Kristel NYBONDAS

Finlandia

CV

Członkowie

Landwirtschaftskammer Österreich - LKÖ

Austria

Strona internetowa
Email

Boerenbond - BB

Belgia

Strona internetowa
Email

Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)

Belgia

Strona internetowa
Email

Hrvatska poljoprivredna komora - HPK

Chorwacja

Strona internetowa
Email

Panagrotikos Farmers' Union

Cypr

Strona internetowa
Email

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (CMSZP)

Czechy

Strona internetowa
Email

LKÖ - (Austrian Chamber of Agriculture)

Dania

Strona internetowa
Email

Maaseudun Työnantajaliitto (MTA)

Finlandia

Strona internetowa
Email

Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA)

Francja

Strona internetowa
Email

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ)

Węgry

Strona internetowa
Email

Irish Farmer's Association (IFA)

Irlandia

Strona internetowa
Email

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)

Włochy

Strona internetowa
Email

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

Włochy

Strona internetowa
Email

Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI)

Włochy

Strona internetowa
Email

Latvijas Zemnieku Federācija - LZF

Łotwa

Strona internetowa
Email

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga - LUS

Litwa

Strona internetowa
Email

Federacja Związków Pracodawców, Dzierzawców I Wlascicieli Rolnych - FZPIWR

Polska

Strona internetowa
Email

Krajowa Rada Izb Rolniczych KRIR

Polska

Strona internetowa
Email

Confederaçao dos Agricultores de Portugal (CAP)

Portugalia

Strona internetowa
Email

Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije - KGZS

Słowenia

Strona internetowa
Email

Asociacion Agraria - Jovenes Agricultores (ASAJA)

Hiszpania

Strona internetowa
Email

Gröna arbetsgivare

Szwecja

Strona internetowa
Email