header-bg.jpg

Geopa-Copa este Grupul angajatorilor de organizații profesionale agricole din Uniunea Europeană.
În 1963 a fost creat de către Comisia Europeană un Comitet consultativ comun privind problemele sociale ale lucrătorilor din sectorul agricol în cadrul PAC. Acordul de la Maastricht privind politica socială (1992), confirmat de Tratatul de la Amsterdam (1997) a creat o procedură de consultare la nivel european a partenerilor sociali reprezentând angajatorii și lucrătorii, acordându-le competențe reale de negociere a contractelor colective de muncă. Prevederile respective (art.137 & 138) au rămas neschimbate de atunci, fiind înscrise în articolele 154 & 155 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

În consecință:

  • S-a înființat în 1993 Geopa-Copa, grupul ce reunește angajatorii din organizația Copa. Membrii Geopa-Copa sunt organizațiile agricole naționale, membre Copa sau autorizate de către aceasta să devină membri Geopa-Copa, cu drept de negociere a contractelor colective de muncă la nivel național. Uniunea Europeană recunoaște Geopa-Copa ca fiind organismul de reprezentare al angajatorilor din sectorul agricol.
  • Comitetului pentru un dialog social sectorial în domeniul agriculturii a fost creat în 1999 pentru a înlocui Comitetul consultativ comun. Acest comitet este compus din Geopa-Copa și EFFAT, Federația europeană a uniunilor agricole, care este membră a Confederației sindicatelor europene. Comitetul este condus de Direcția Generală a Comisiei Europene privind Ocuparea Forței de Muncă, Afacerile Sociale și Incluziunea.

Obiectivele noastre

  • 1 GGeopa-Copa este împuternicită de statutul Copa să reprezinte angajatorii lucrătorilor din sectorul agricol, cât și organizațiile lucrătorilor din sectorul agricol în fața autorităților europene în orice problemă care privește promovarea intereselor sociale specifice ale angajatorilor. Geopa își stabilește politicile în ședințe și seminarii. Prezintă rapoarte periodice în ședințele de prezidiu ale organizației Copa. Prezidiul Copa poate să refuze aprobarea deciziilor luate de către Geopa-Copa numai dacă aceasta din urmă își depășește atribuțiile specifice.
  • 2 În conformitate cu procedura de consultare prevăzută de TFUE, Geopa trimite Comisiei opiniile privind propunerile de regulamente și directive ce reglementează politicile sociale. Atunci când este cazul, Geopa-Copa trimite evaluări de impact înaintea elaborării oricărei propuneri de politici. Poate, de asemenea, să înainteze Comisiei rezoluțiile adoptate împreună cu EFFAT.
  • 3 În conformitate cu procedura de negociere, Geopa a semnat cu EFFAT trei acorduri europene cu rol de recomandare: primul în 1997, privind condițiile de muncă, al doilea în 2002, privind formarea profesională și al treilea în 2005, privind prevenirea tulburările musculo-scheletale. În 1999 Geopa-Copa a participat și la negocierile conduse de UNICE-BusinessEurope pentru semnarea unui acord intersectorial privind contractele de muncă pe durată determinată. Din decembrie 2011, Geopa participă la negocierile conduse de BusinessEurope referitoare la Directiva privind timpul de lucru.

Țară Membrii

PREȘEDINTE

Joseph LECHNER

France

CV
Vice President

Claudia MERLINO

Italy

CV
Vice President

Lenna-Liisa LENGBLAD

Sweden

CV
Treasurer

Ulrike ÖSTERREICHER

Austria

CV
Member of the Bureau

Ignacio
LÓPEZ

Spain

CV
Member of the Bureau

Karolina MENCLOVA

Czech Republic

CV
Member of the Bureau

Kristel NYBONDAS

Finland

CV

Members

Landwirtschaftskammer Österreich - LKÖ

Austria

Website
Email

Boerenbond - BB

Belgium

Website
Email

Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)

Belgium

Website
Email

Hrvatska poljoprivredna komora - HPK

Croatia

Website
Email

Panagrotikos Farmers' Union

Cyprus

Website
Email

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (CMSZP)

Czech Republic

Website
Email

LKÖ - (Austrian Chamber of Agriculture)

Denmark

Website
Email

Maaseudun Työnantajaliitto (MTA)

Finland

Website
Email

Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA)

France

Website
Email

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ)

Hungary

Website
Email

Irish Farmer's Association (IFA)

Ireland

Website
Email

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)

Italy

Website
Email

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

Italy

Website
Email

Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI)

Italy

Website
Email

Latvijas Zemnieku Federācija - LZF

Latvia

Website
Email

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga - LUS

Lithuania

Website
Email

Federacja Związków Pracodawców, Dzierzawców I Wlascicieli Rolnych - FZPIWR

Poland

Website
Email

Krajowa Rada Izb Rolniczych KRIR

Poland

Website
Email

Confederaçao dos Agricultores de Portugal (CAP)

Portugal

Website
Email

Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije - KGZS

Slovenia

Website
Email

Asociacion Agraria - Jovenes Agricultores (ASAJA)

Spain

Website
Email

Gröna arbetsgivare

Sweden

Website
Email