header-bg.jpg

Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate descrie modul în care Copa (Comitetul Organizațiilor Agricole Profesionale) și Cogeca (Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din UE), „de facto” asociații nonprofit cu sediul la Rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles (Belgia), numărul companiei 0850.074.148, vă procesează datele cu caracter personal. Termenul de „date cu caracter personal” vizează orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Ca operator de date, Copa și Cogeca fac eforturi pentru a vă procesa datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau „RGPD”). RGPD se aplică direct începând cu 25 mai 2018.

Ce date colectează Copa și Cogeca?

Datele cu caracter personal sunt colectate de Copa și Cogeca direct de la dumneavoastră, fie printr-un document contractual sau prin alte tipuri de documente completate de dumneavoastră sau pentru că ați comunicat aceste date. Tipurile de date colectate pot include date de identificare, de contact, precum și anumite caracteristici personale (precum vârstă, gen sau stare civilă) sau date privitoare la formare și educație sau în materie de încadrare în muncă și în materie de muncă.

Cum vă folosesc Copa și Cogeca date cu caracter personal?

Copa și Cogeca folosesc datele cu caracter personal colectate în vederea procesării lor:

 • În contextul administrării membrilor Copa și Cogeca
 • În contextul gestiunii persoanelor de contact și a relațiilor
 • În contextul gestiunii impozitelor sau activităților contabilicești
 • În contextul măsurilor de securitate
 • În contextul cercetării științifice sau statistice

În funcție de caz, baza juridică pentru procesarea datelor este:

 • Acordul persoanei vizate de procesarea datelor cu caracter personal
 • Necesitatea contractuală, precum pregătirea sau realizarea unui contract (furnizarea de date cu caracter personal este o condiție necesară pentru încheierea unui contract)
 • Respectarea obligațiilor legale la care sunt supuse Copa și Cogeca
 • Interesul legitim urmărit de Copa și Cogeca, de ex. implementarea unor activități non-profit promovate de Copa și Cogeca

Cu excepția cazului în care se specifică o perioadă de reținere, datele vor fi păstrate de Copa și Cogeca pentru o perioadă de maxim 10 ani de la finalizarea relației cu persoana în cauză.

Cine sunt beneficiarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Copa și Cogeca pot trimite datele dumneavoastră cu caracter personal subcontractorilor sau pot fi obligate legal să comunice datele autorităților naționale și europene, membrilor lor și angajaților acestor membri, consilierilor, precum și universităților și centrelor de cercetare. Copa și Cogeca nu vă transferă datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile dumneavoastră privitoare la datele cu caracter personal?

Conform RGDP, aveți dreptul de:

 • A vă accesa datele și primi cópii ale acestor date 
 • A rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte 
 •  A le elimina sau restrânge procesarea datelor dumneavoastră („dreptul de a fi uitat”)
 • A retrage acordul dacă baza juridică pentru procesare este acordul. În acest caz Copa și Cogeca vă vor elimina datele. 
 • Portabilitatea datelor dacă procesarea se bazează pe acord sau o obligație contractuală. Dreptul implică posibilitatea de a vă primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil electronic și dreptul de a transmite datele unui alt operator, fără piedici din partea Copa și Cogeca. 

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (în Belgia, autoritatea de protecție a datelor, începând cu 25 mai 2018). Pentru exercitarea acestor drepturi, trebuie să respectați condițiile prevăzute în RGPD. Alternativ, pentru a ușura situația, ne puteți contacta la adresa de mai jos.

Ce măsuri de securitate sunt implementate?

Conform cerințelor legale, Copa și Cogeca au stabilit un sistem adecvat de protejarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste măsuri includ măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, alterării accidentale sau ilegale sau a divulgării sau accesării neautorizate la datele cu caracter personal.

În orice caz, trebuie clarificat faptul că niciun sistem nu poate garanta o securitate completă. Copa și Cogeca vă rămân deci la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare privitoare la confidențialitatea sau securitatea datelor cu caracter personal.

Cum ne puteți contacta?

Pentru a vă exersa drepturile privitoare la protejarea datelor dumneavoastră sau dacă aveți orice întrebări privind procesarea datelor, ne puteți trimite un e-mail la mail@copa-cogeca.eu sau să ne contactați direct:

COPA-COGECA

Rue de Trèves 61

1040 Bruxelles

Belgia

Actualizări

Vă rugăm să țineți cont de următorul aspect: Copa și Cogeca își rezervă dreptul de a actualiza ocazional acest document.