header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

GRUPA ROBOCZA „KWESTIE PODATKOWE I PRAWNE”

Gratulujemy p. Samuelowi Cornelli (Alleanza Cooperative Italiane, Włochy) wyboru na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Kwestie podatkowe i prawne” w dn. 7 grudnia. Gratulujemy również p. Cristinie Tinelli (Confagricoltura, Włochy) wyboru na wiceprzewodniczącą!

07/12/2021

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Dialogue opens with EVP Timmermans on the future of European livestock farming

On 7 December sector associations from European Livestock Voice invited EVP Timmermans to visit a beef and dairy farm in the Wallonia region of Belgium. The visit organised in cooperation with local farming Union FWA, was a great opportunity for EVP Timmermans to engage in a direct and open discussion with livestock farmers on the Green Deal objectives. It was also a first step in opening an action-oriented dialogue between the Commission EVP and EU representatives of the livestock value chain on the future developments of the Farm to Fork strategy. The European livestock sector has been investing in making improvements for many years now with measurable outcomes in many areas. With best-in-class standards of animal health and welfare and among the lowest global livestock emissions, high standards on environment, the sector does not shy away from continuing to adapt to meet increasing demands. All representatives of the European livestock sector agree on the fact that more needs to be done to meet social, environmental, and animal welfare challenges. But no one should be left behind.

08.12.2021 #PRESS RELEASE

Transport zwierząt - przegląd powinien opierać się na solidnej wiedzy naukowej, skupiając się na jakości podróży oraz rozwiązując kwestię niedociągnięć w zakresie stosowania przepisów

Po wyniku głosowania w Komisji ANIT Parlamentu Europejskiego na temat projektu raportu i zaleceń po postępowaniu w sprawie domniemanych naruszeń i złego zarządzania w zakresie stosowania unijnego prawa dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu wewnątrz i poza UE, Copa i Cogeca z radością przyjmują inicjatywę przeglądu bieżących przepisów w zakresie transportu zwierząt. Po 16 latach od przyjęcia przegląd jest potrzebny tak samo jak zaktualizowanie przepisów w oparciu o naukowe dowody - to może zapewnić jednolite wdrożenie i implementacje w poszczególnych państwach członkowskich rozporządzenia 1/2005. Jednak, wynik głosowania, zwłaszcza głosowania nad sprawozdaniem jest trochę rozczarowujący i niepokojący dla unijnych rolników, ponieważ większa jego treść nie znajduje potwierdzenia i oparcia w dowodach naukowych. To ogranicza pole manewru dla dalszego zniuansowania zaleceń w czasie głosowania na styczniowej sesji plenarnej (styczeń 2022) i może ostatecznie zaszkodzić sektorowi, opierając się bardziej na emocjach niż faktach.

03.12.2021 #KOMUNIKAT

Przegląd dyrektywy w sprawie miodu nie powinien być jedynie miodem dla uszu dla sektora po kolejnym katastrofalnym dla pszczelarzy roku

Rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora. Spadek produkcji jest szacowany na 10-15% w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki pogodowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produkcję. Natomiast import w dalszym ciągu rośnie. Jeżeli europejscy konsumenci nie dostrzegają tego na półkach sklepowych, to dlatego że oznaczanie pochodzenia pozostaje niedostateczne pod względem strukturalnym. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję przeglądu dyrektywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzystości rynku.

29.11.2021 #KOMUNIKAT

Parlament Europejski potwierdza swoje poparcie dla nowej WPR, teraz trzeba rozwiać ostatnie wątpliwości

Po ponad trzech latach trudnych i skomplikowanych negocjacji Copa i Cogeca z radością przyjmują informację o tym, że Parlament Europejski na czas przyjął przyszłą WPR. Około 70% oddanych głosów było za trzema rozporządzeniami przyszłej WPR - co jest jasnym potwierdzeniem Parlamentu UE, że popiera on kompromis, który udało się wypracować w czerwcu w czasie rozmów trójstronnych. Jednak to głosowanie nie oznacza końca procesu, gdyż wciąż pozostaje do zrealizowania klika kwestii zanim nowa WPR będzie operacyjna. Wiele niepewności wciąż wzbudza harmonogram, spójność i sama implementacja - zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym.

23.11.2021 #KOMUNIKAT

#DumpTheAntidumping: Komisja Europejska (w końcu) rozpoczyna dochodzenie w sprawie ceł przywozowych nałożonych na nawozy UAN

W ciągu ostatnich miesięcy Copa i Cogeca kwestionowały użyteczność środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do nawozów UAN na poziomie europejskim. Ceny pobiły rekord tej zimy a sytuacja jest coraz trudniejsza na poziomie gospodarstw. DG Trade podjął decyzję, aby rozpocząć dochodzenie odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują te pierwsze kroki, które mogą prowadzić do zniesienia ceł antydumpingowych i zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkiego działania.

19.11.2021 #KOMUNIKAT

OŚWIADCZENIE- dotyczące przedstawienia strategii UE na rzecz ochrony gleby na 2030 r.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała nową strategię, która skupia się na osiągnięciu dobrego stanu gleby do 2030 r. Ochrona gleby stanowi sedno wielu działań i inicjatyw rolników, bez względu na stosowaną przez nich metodę produkcji: konwencjonalną czy ekologiczną. Na szczeblu europejskim, duży zakres przepisów UE już teraz wpływa pośrednio lub bezpośrednio na stan gleby i obejmuje zagrożenia dotyczące tego wysoce cennego zasobu naturalnego. Niektóre przykłady to, między innymi, WPR, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i dyrektywy dotyczące ochrony przyrody. Z tego względu, na tym etapie Copa i Cogeca oczekują szerszego wyjaśnienia odnośnie tego jak nowe środki, takie jak przepisy dotyczące stanu gleby uzupełnią już istniejący zestaw narzędzi, dostarczając złożone i konkretne sposoby działania dla rolników i spółdzielni rolnych. Nowe elementy administracyjne to ostatnie, czego społeczność rolna UE potrzebuje do osiągnięcia skuteczności.

17.11.2021 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie dotyczące propozycji rozporządzenia w sprawie produktów niepowodujących wylesiania.

W związku z opublikowaną dziś Propozycją regulacji w sprawie produktów niepowodujących wylesiania, Copa i Cogeca popierają pracę Komisji w zakresie walki z wylesianiem, która wpisuje się w cele Zielonego Ładu. Dla europejskiego rolnictwa istotnym jest, aby unijne ambicje polityczne w tym zakresie były spójne z ambicjami w zakresie sprawiedliwego handlu, uczciwej konkurencji oraz bieżących przepisów.

17.11.2021 #OŚWIADCZENIE

Państwa członkowskie są mocno zaniepokojone i oczekują wyjaśnień na temat nowej strategii leśnej UE na 2030 rok

Europejscy właściciele i zarządcy lasów z radością przyjęli wnioski Rady na temat strategii leśnej UE na rok 2030 i w pełni podzielają obawy wyrażone przez państwa członkowskie. Te wnioski są jednoznaczną prośbą skierowaną do Komisji Europejskiej dotyczącą działań zaproponowanych w strategii i wezwaniem do tego, aby naprawdę angażować państwa członkowskie i tych, którzy na co dzień dbają o lasy oraz słuchać tego, co mają do powiedzenia.

15.11.2021 #KOMUNIKAT

Copa-Cogeca wspiera plan awaryjny Komisji dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego oraz jest gotowa wziąć aktywny udział w europejskim mechanizmie gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM)

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj ważny komunikat w sprawie poglądów na temat wniosków wyciągniętych z kryzysu spowodowanego pandemią COVID, w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwiązań dostosowanych do obszarów obarczonych zwiększonym ryzykiem. Copa i Cogeca powszechnie zgadzają się z oceną Komisji i z zadowoleniem przyjmują odpowiedź ze strony instytucji zaproponowaną przez Komisję, która zakłada stworzenie europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy (EFSCM), co ma na celu skoordynowanie reakcji na kryzys w łańcuchu dostaw żywności. Niemniej jednak w obliczu podatności i zależności UE, określonych przez Komisję, rozwiązania zaproponowane w strategii od pola do stołu pozostają niejasne.

12.11.2021 #OŚWIADCZENIE

EU Wine harvest 2021/22: historically low but of excellent quality

Following Copa and Cogeca’s initial harvest forecast issued in September, the updated data at the end of the harvesting period shows that the predictions were confirmed: yields have dropped considerably. On the positive side of this harvest is the excellent quality of the wines produced. The 2021/22 harvest estimates were presented during the annual Copa-Cogeca Wine harvest event titled “Taking stock of market and consumer trends – The way ahead”.

09.11.2021 #PRESS RELEASE

Support tools for agri-food cooperatives in the new CAP

In the context of the legislative procedure of the CAP Reform, the role of COGECA together with COPA had been essential to make the European Institutions aware of the importance of this Policy and of the view of 12 million European farmers and their agri-cooperatives.

09.11.2021 #OPINION PIECE

COP26 - szansa wykorzystania potencjału rolnictwa i leśnictwa

Copa i Cogeca z radością przyjęły rozpoczęcie się w Glasgow COP26 - globalnej konferencji poświęconej tematowi zobowiązań zapisanych w porozumieniu paryskim zawartym w czasie COP21. Copa i Cogeca, jako aktywny uczestnik i gorący zwolennik tego porozumienia, bardzo cieszą się z możliwości udziału w tym wydarzeniu i kontynuowania prac. Ponieważ sektor rolny i leśny są kluczowe do tego, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie zmian klimatu, które zostały określone w porozumieniu paryskim, Copa i Cogeca chcą, aby w czasie COP26 bardziej skupiać się na tych właśnie istotnych sektorach.

02.11.2021 #KOMUNIKAT

FEDE i Geopa-Copa podpisują Memorandum of Understanding, aby zlikwidować przepaść między ośrodkami edukacyjnymi a farmami

W czwartek 21 października 2021 r. Federacja na rzecz Edukacji w Europie (FEDE) i Grupa Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej (Geopa-Copa) podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w Malmö w Szwecji, aby wzmocnić współpracę obu organizacji w kierunku wspólnego celu, jakim jest określenie umiejętności potrzebnych w sektorze rolnym.

27.10.2021 #JOINT STATEMENT

Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego głosuje za zrównoważonym podejściem do dobrostanu zwierząt na fermach

Dziś komisja AGRI Parlamentu Europejskiego poparła zdecydowaną większością swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z wdrażania dotyczącego dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują dogłębną pracę konsultacyjną przeprowadzoną przez sprawozdawcę Jéremy'ego Decerle'a (FR, Renew), która zaowocowała ambitnym, wyważonym tekstem skupiającym się na środkach i rozwiązaniach wspierających wysiłki podejmowane przez rolników UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

26.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

STRATEGIA UE NA METAN – PE wzywa do stworzenia spójnych ram i kompleksowej oceny skutków, jednocześnie prosząc o wiążące cele w zakresie emisji metanu

Dzisiaj odbyło się głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej metanu. Najważniejsza dla sektora rolnego strategia wzywa do ograniczenia emisji metanu w ramach działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

21.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

Copa-Cogeca TV

Przewodniczący grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, Stanislav Jas (MTK) przedstawił priorytety

Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, Stanislav Jas (MTK) przedstawił główne priorytety na przyszłość, które skupiają się wokół przeglądu dyrektywy w sprawie miodu (w zakresie oznaczania pochodzenia i identyfikowalności) oraz zrównoważoności europejskiego pszczelarstwa w kontekście zmian klimatu i zmian społecznych oraz obecnej napiętej sytuacji rynkowej.

Martwe punkty w strategii „od pola do stołu"

W 2020 r. UE rozpoczęła akcje informacyjne dotyczące strategii mających prowadzić do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Dwie najważniejsze strategie, które mają pozwolić na przeprowadzenie tej tranzycji to strategia „od pola do stołu” oraz strategia bioróżnorodności będące częścią większej całości: Europejskiego Zielonego Ładu.

Przewodniczący grupy roboczej „Wino”, pan Luca Rigotti omówił unijne zbiory wina na 2021 r.

Przewodniczący grupy roboczej „Wino”, pan Luca Rigotti (Mezzacorona) omówił zbiory wina na 2021 r. oraz wyjaśnił znaczenie sektora wina. „Sektor wina jest kluczowy dla zrównoważoności środowiskowej, społecznej i gospodarczej i odgrywa ważną role w gospodarce”.

Jean-François Bléchet - Producent roślin (Francja) - #DumpTheAntidumping

Rolnicy z Copa-Cogeca uruchomili w mediach społecznościowych hashtag #DumpTheAntidumping, aby poprosić Komisję Europejską o wznowienie dochodzenia; to jedyne rozwiązanie, aby położyć kres podatkom antydumpingowym.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich