header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

New Wild Boar Infographic

Wild boar populations are growing all over Europe, according to a survey conducted among Copa-Cogeca members. This is despite the African swine fever pandemic that has killed thousands of wild boars! This explosion of wild boar populations, in addition to being a risk for the sanitary security of European farms, has caused significant damage to farms and other species of animal.

DOWNLOAD OUR MOST RECENT INFOGRAPHIC
28/09/2022

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

EU must recognise agri-food producers as a priority in new emergency intervention

Brussels, 29 September 2022 – EU Energy Ministers will meet on Friday to discuss emergency interventions to address skyrocketing energy prices. Agri-food chain associations Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) and FoodDrinkEurope urge Members States to recognise the agri-food chain as a priority as it decides on a new emergency intervention and to ensure access to energy at affordable prices.

29.09.2022 #JOINTPRESSRELEASE

COPA 2022 election - Christiane Lambert is re-elected as President of COPA with a renewed vice-presidency

In a key moment of internal democracy, COPA, the European farmers' representative body, voted its new presidency today. Christiane Lambert (FNSEA, FR) was re-elected unanimously for a second term of two years, a first in more than 15 years. Alongside her, six vice-presidents were (re)elected: Massimiliano Giansanti (Confagricoltura, IT), Pedro Gallardo (ASAJA, ES), Mladen Jakopovic (HPK, HR), Tim Cullinan (IFA, IE), Marius Mihai Micu (AAC, RO) and Palle Borgström (LRF, SE).

23.09.2022 #PRESSRELEASE

Unijne zbiory wina 2022: ekstremalne warunki pogodowe prawdopodobnie doprowadzą do zróżnicowanych rezultatów

Prognozuje się, że unijna produkcja wina utrzyma się na mniej więcej stabilnym poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem, ale będzie niższa niż pięcioletnia średnia (2017-2021). Pojawią się istotne rozbieżności wewnątrz krajów, spowodowane suszą i wysokimi temperaturami, które odnotowano wiosną i latem.

16.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Parlamentarny paradoks - nie możemy liczyć na osiągnięcie 45% energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku bez bioenergii

Wczoraj Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem posła do PE Markusa Piepera (EPL, DE), który zaproponował przegląd dyrektywy UE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (RED III). Stereotypowa debata, mająca niewiele wspólnego z realiami panującymi w terenie, dotyczyła przede wszystkim roli i miejsca bioenergii stałej (biomasa leśna) i płynnej (biopaliwa). Parlamentarzyści w swoim stanowisku przyparli europejski sektor biomasy leśnej do muru.

15.09.2022 #Oświadczenie

Prognozy Copa-Cogeca dziesiątkują produkcję oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych w sezonie 2022/2023

Susze oraz wysokie temperatury w unijnych krajach produkujących mają odcisnąć swoje piętno na produkcji oliwy z oliwek i oliwek stołowych w sezonie 2022/23. Biorąc pod uwagę obecne prognozy, całkowita produkcja unijnej oliwy z oliwek spadnie o 1,5 mln ton, co stanowi ponad 35% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym 2021/2022 (2,264 mln ton). Przewiduje się podobną tendencję spadkową dla oliwek stołowych (-30%).

14.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Wylesianie - Parlament Europejski zwiększa poziom złożoności i nie jest w stanie odpowiedzieć na główne obawy przedstawione przez dotknięte sektory

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie wylesiania, wysyłając zdecydowany sygnał, świadczący o zlekceważeniu obaw, na które zwróciły uwagę dotknięte sektory. Tekst odnośnie którego odbyło się głosowanie przedstawia poprawki, które zwiększą złożoność oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw. Copa i Cogeca wspierają walkę z tym szkodliwym zjawiskiem na poziomie globalnym i rozumieją pilną potrzebę podjęcia działań. Jednakże walka z wylesianiem nie powinna zagrażać konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa oraz nie powinna zakłócać dostaw towarów ani negatywnie wpływać na ceny oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

13.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Support from European Parliament to sustainable forest management and those implementing it

European Parliament adopted its report on the EU Forest Strategy for 2030 (Rapporteur MEP Ulrike Müller) which echoes several important views and concerns expressed by European forest owners and by Member States1. On the contrary to the Commission’s proposal, the Parliament report takes a balanced approach to sustainable forest management.

13.09.2022 #JOINTPRESSRELEASE

Zbiory 2022 - nowe dane Copa i Cogeca potwierdzają ogólny spadek produkcji zbóż w UE-27 i poprawę wyników roślin oleistych i białkowych

Eksperci z grupy roboczej Copa-Cogeca spotkali się w tym tygodniu w Brukseli i potwierdzili tendencje, które organizacja przewidziała już w lipcu: w UE-27 całkowita produkcja zbóż powinna wynieść 269 mln ton, co oznacza znaczny spadek w wysokości 6,8% w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów. Równocześnie spodziewamy się lepszych wyników dla roślin oleistych (31,9 mln ton, +7,2%) i roślin białkowych (3,92 mln ton, +5,1%).

09.09.2022 #Oświadczenie

Alarm bells ringing for EU agri-food sector as energy crisis bites

Many operators in the EU’s agri-food sector are struggling to maintain business in the face of rapidly rising input costs and extreme weather events, according to agri-food chain as- sociations Copa-Cogeca, the Primary Food Processors (PFP) and FoodDrinkEurope.

08.09.2022 #JOINTSTATEMENT

Copa i Cogeca popierają decyzję UE i apelują o pełne wdrożenie środków schładzania owoców cytrusowych pochodzących z importu

Copa i Cogeca popierają nowy środek UE nakładający obowiązek chłodzenia owoców cytrusowych importowanych z RPA w celu ochrony unijnych sadów przed spustoszeniem, które może wywołać Thaumatotibia leucotreta. Ostatnio wykryto zbyt wiele przypadków obecności tego szkodnika na owocach cytrusowych pochodzących z RPA.

31.08.2022 #Oświadczenie

Sustainable Forest Management: Keeping the potential of forest biodiversity unlocked

According to the Helsinki resolution1, Sustainable Forest Management (SFM) is: “the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfil, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems”.

30.08.2022 #JOINT STATEMENT

Rolno-spożywczy łańcuch dostaw kluczowy dla społeczeństwa. Zabezpieczenie dostaw gazu jest niezbędne dla utrzymania unijnych dostaw żywności.

Copa-Cogeca, pierwotni przetwórcy żywności (PFP) i FoodDrinkEurope z zadowoleniem przyjmują uznanie rolno-spożywczego łańcucha dostaw za sektor kluczowy dla społeczeństwa w unijnej inicjatywie „oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie”, którą wsparły unijne państwa członkowskie w dn. 26 lipca 2022 .

28.07.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Odstępstwa od warunkowości WPR - Decyzja podjęta na czas daje rolnikom niezbędną jasność sytuacji, jednak nie zapewnia wystarczających narzędzi oraz zachęt

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji zapewniający pewne odstępstwa od zasad warunkowości w ramach WPR. Jednak poddają w wątpliwość skuteczność ich wkładu w łagodzenie niedoborów i zakłóceń spowodowanych przez wojnę w Ukrainę oraz zwracają uwagę na skomplikowane wdrożenie.

27.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Porozumienie między Ukrainą a Rosją w sprawie eksportu zboża daje nadzieję, że uda się uniknąć globalnego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują porozumienie osiągnięte w dniu dzisiejszym między Ukrainą, Federacją Rosyjską i Turcją pod egidą ONZ dotyczące ponownego otwarcia ukraińskich portów na Morzu Czarnym w celu eksportu zboża, co może uspokoić coraz bardziej niepewną sytuację dotyczącą zaopatrzenia w żywność na świecie oraz zakłócenia rynkowe. Dla ukraińskich rolników i spółdzielni rolnych jest to bardzo zachęcający sygnał po miesiącach niezwykłych trudności i niepewności.

22.07.2022 #Oświadczenie

Tymczasowe zniesienie ceł nałożonych na nawozy - Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują decyzję Komisji, która zmierza w dobrym kierunku, ale na chwilę obecną pozostaje niekompletna

W obliczu napiętej sytuacji na rynku nawozów, Komisja Europejska (DG Trade) podjęła długo oczekiwaną przez społeczność rolną decyzję o zniesieniu ceł konwencyjnych nałożonych na niektóre nawozy (mocznik i bezwodny amoniak). Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ten krok w dobrym kierunku i wzywają Komisję do trzymania się tego logicznego podejścia poprzez zniesienie konwencyjnych ceł nałożonych na kluczowe nawozy, bezpośrednio wykorzystywane przez rolników (UAN, DAP, MAP i NPK) oraz środków antydumpingowych nałożonych na import UAN z Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych. Tylko takie ambitnie środki mogą sprawić, że rynki staną się bardziej dynamiczne oraz doprowadzić do obniżenia cen płaconych przez rolników w długim okresie.

20.07.2022 #Oświadczenie

Zabezpieczenie dostaw gazu jest niezbędne do utrzymania dostaw żywności w UE

Bruksela, 20 lipca 2022 r. - Unijny sektor rolno-spożywczy poparł opublikowany w dniu dzisiejszym wniosek Komisji Europejskiej „oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie”, który podkreśla kluczowe znaczenie europejskiego łańcucha dostaw żywności oraz potrzebę zabezpieczenia dostawy gazu w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

20.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Nagrody ekologiczne UE: Nagrodzenie wyjątkowej pracy kobiet w dziedzinie rolnictwa ekologicznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłosiła listę finalistek pierwszej edycji corocznych nagród ekologicznych UE. Organizacja edycji nagród stanowi część zobowiązania w ramach planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w celu uznania doskonałości w całym łańcuchu żywności ekologicznej, od rolnika do restauracji. Celem tej edycji jest nagrodzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów działających w obszarze rolnictwa ekologicznego, które przyczyniają się do redukcji wpływu rolnictwa na klimat i środowisko.

20.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Parliament committee keeps role for biofuels in fighting climate change, boosting food security and ensuring European energy independence

The European Parliament has taken a positive step on EU renewable energy policy as ITRE Committee members voted decisively in favour of increasing the ambition for GHG emissions reduction in transport while leaving Member States free to use crop-based biofuels in their transport energy mix.

12.07.2022 #JOINT STATEMENT

Strategia leśna UE 2030 musi wspierać wielofunkcyjną rolę lasów

Copa i Cogeca są zadowolone ze sprawozdania w sprawie Strategii leśnej UE 2030 opracowanego przez Ulrike Müller, które zostało dzisiaj przyjęte przez Komisję ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z tego, że uznano w nim znaczenie zintegrowanego i wyważonego podejścia do trzech wymiarów zrównoważoności - środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

12.07.2022 #Oświadczenie

Prognozy dotyczące plonów opracowane przez Copa i Cogeca: niższa produkcja zbóż w Europie; obiecujące plony roślin oleistych; wiele zależy od pogody

Eksperci z grup roboczych „Zboża” oraz „Rośliny oleiste” zebrali się w tym tygodniu w Brukseli. Szacunkowe plony wyniosą 277 mln ton w 2022 r. w UE-27. Produkcja będzie o 4,4% niższa niż w poprzednim roku gospodarczym (290 mln ton) i o 3,8% poniżej wieloletniej średniej, która plasuje się na poziomie 288 mln ton.

01.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Umowa handlowa między UE a Nową Zelandią została podpisana: w ofierze złożono sektor mleka, baraniny i wołowiny

Dziś Nowa Zelandia i Unia Europejska osiągnęły porozumienie polityczne w zakresie umowy handlowej. Ostateczna wersja obejmująca także kontyngenty taryfowe (TRQ) została zawarta i obejmuje dostęp do unijnego rynku mleka, mięsa baraniego i wołowego. I choć, co Copa i Cogeca przyznają, w Nowej Zelandii obowiązują wysokie standardy w zakresie ochrony konsumenta, a także uznają wysiłki Komisji w kwestii ochrony OG oraz unijnych standardów produkcji, to jednak poczyniono znaczne i bolesne kompromisy w obszarze wrażliwych sektorów.

30.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Przełomowe porozumienia w Radzie wiążą się ze znacznymi konsekwencjami dla unijnego modelu rolnego

Po trwających trzy dni dyskusjach, które miały miejsce w Radzie ds. Środowiska i Energii w Luksemburgu, ministrowie 27 państw członkowskich UE osiągnęli porozumienia w sprawie ważnych dla sektora rolnictwa kwestii.

29.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin: obowiązkowe cele w zakresie redukcji z ograniczonymi propozycjami dotyczącymi sposobu ich realizacji w terenie

Unijna społeczność rolnicza z niecierpliwością czekała na przegląd dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SU - 2009/128/KE) Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) jest flagową inicjatywą zapowiedzianą w komunikacie dotyczącym strategii „od pola do stołu”. Copa i Cogeca spodziewały się wyważonego podejścia i przedstawienia nie tylko znanych już celów, lecz również konkretnych rozwiązań i alternatyw umożliwiających ich realizację. Opublikowany dzisiaj wniosek, przekształcający dyrektywę w rozporządzenie, ciągle nie zawiera odpowiedzi na te pytania, mimo że sytuacja staje się coraz bardziej paląca w związku z globalnym wyzwaniem, jakim jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego.

22.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Odbudowa zasobów przyrodniczych - społeczność rolnicza UE wzywa do określenia realistycznych ambicji i wprowadzenia długofalowego wsparcia zamiast arbitralnie narzuconych terminów

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała od dawna oczekiwany wniosek dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. W związku z tym Copa i Cogeca ostrzegają, że bez kontroli prawo to może się rozrosnąć w niepohamowany sposób, oddalając się od swojego pierwotnego celu jakim jest odmłodzenie przyrody. Bardzo ważne jest, by państwa członkowskie i zainteresowane strony zaangażowały się w wyznaczanie przyszłych celów, zwłaszcza tych, które będą prawnie wiążące i które bezpośrednio wpłyną na rządy państw członkowskich, a przede wszystkim na rolników, właścicieli lasów i ich spółdzielnie działające w terenie. Odbudowa zacznie się na terenach prywatnych i będzie mogła zakończyć się sukcesem wyłącznie przy pełnym wsparciu ze strony tych, do których owe grunty należą i którym zapewniają one byt.

22.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Forum Biznesu Prezydencji Cogeca - Współpraca jako czynnik napędzający odporność sektora

W dniu dzisiejszym w Brukseli odbyło się Forum Biznesu, organizowane tradycyjnie co dwa lata przez Cogeca. Tematem tegorocznej edycji było „Zapewnienie żywności i konkurencyjność w czasie kryzysu. Na czym polega rola spółdzielni rolno-spożywczych?”. Forum zgromadziło przedstawicieli spółdzielni rolnych z całej Unii Europejskiej. Prowadzone debaty i dyskusje skupiły się na konsekwencjach trwającego kryzysu w Ukrainie dla sektora rolno-spożywczego oraz roli spółdzielni rolnych w tym kontekście, a także na możliwych rozwiązaniach kluczowych kwestii, które mają wpływ na sektor.

15.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Fit for 55, sukces zielonej transformacji będzie możliwy, jeżeli wkład społeczności rolniczej zostanie uznany i odzwierciedlony w zrównoważony sposób biorąc pod uwagę wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny

Po burzliwych dyskusjach i głosowaniach nad propozycjami Fit for 55 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, Copa i Cogeca analizują wyniki głosowań, w szczególności w sprawie LULUCF , CBAM i norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych..

09.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

World Food Safety Day: EU Agri-food chain’s commitment to safer food for better health

World Food Safety Day is an important way to raise awareness on the need to prevent, detect and manage foodborne risks. To mark the fourth World Safety Day today, CELCAA, Copa-Cogeca, EuroCommerce, FEFAC and FoodDrinkEurope want to reiterate their strong commitment to delivering safe food to consumers in Europe and all around the globe. Food safety is essential to human health and well-being, a crucial component to food security, a prerequisite for the achievement of the Sustainable Development Goals and a truly cross-cutting area.

07.06.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Rozporządzenia w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego są niekorzystne dla dynamiki sektora rolnego i leśnego

W dniu dzisiejszym Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała nad sprawozdaniem Komisji dotyczącym rozporządzeń w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego. Obie propozycje są częścią serii propozycji przyjętych przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Co do zasady propozycje te muszą być zgodne z porozumieniem paryskim, ale ich ambicje środowiskowe nie przyczyniają się do zachowania równowagi między trzema filarami zrównoważoności. Aspekty społeczne i ekonomiczne wydają się mieć tu znaczenie drugorzędne.

17.05.2022 #Oświadczenie

Skoro rolnictwo staje się kluczowym elementem globalnej geopolityki, to Unia Europejska jest naszym największym wspólnym kapitałem!

W ten Dzień Europy rolnicy powtarzają swoje zaangażowanie we wspólne polityki UE. Od momentu powstania UE pozwala budować dobrze prosperującą i pokojową Europę, zapewniając swoim rolnikom i spółdzielniom mocne i dobrze ustrukturyzowane ramy. W tym roku przypada również 60 rocznica stworzenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR); dziś powinniśmy także obchodzić święto tej kluczowej polityki.

09.05.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła kluczowy dokument dotyczący zapewnienia uczciwej konkurencji dla europejskich rolników z sektora ryżu i cukru

Komisja Handlu Międzynarodowego (COM INTA) przyjęła w dniu dzisiejszym przegląd rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) znaczącą większością pozytywnych głosów.

03.05.2022 #Oświadczenie

Europejski Parlament zajmuje zdecydowane stanowisko w kwestii rolnictwa ekologicznego

Na sesji plenarnej zatwierdzono dzisiaj sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, które skupiło się na wielu zagadnieniach ważnych dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Komisję ds. Rolnictwa 6 kwietnia br.

03.05.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

EU and world food security - Neither dramatising nor minimising!

Copa and Cogeca held their presidency meetings this week in Brussels. Speakers from the Commission, the FAO and UNAF analysed the complexity of the Ukrainian, European and global agri-food situation. These exchanges were at odds with the stances taken by Executive Vice President, Frans Timmermans, at the same time in the Environment Committee.

30.04.2022 #PRESS RELEASE

Agri-cooperatives DNA – resilience, innovation and value creation

While the COVID crisis has certainly represented an unprecedented challenge for us, I am happy to be able to say that it has also reinforced my belief in the potential and strength of our sector. Agri-cooperatives have in this time of crisis once again proved their ability to innovate, to face challenges and to further strengthen their resilience while delivering to consumers.

28.04.2022 #OPINION PIECE

Rozwój innowacji i tworzenie wartości - dotychczasowy scenariusz postępowania europejskich spółdzielni rolniczych

Prawie 150 przedstawicieli europejskich spółdzielni rolniczych spotkało się dzisiaj w Brukseli z okazji ceremonii wręczenie nagród sześciu zwycięzcom 5. edycji Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze, zorganizowanej przez Cogeca i sponsorowanej przez hiszpański bank spółdzielczy Cajamar Caja Rural.

27.04.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Food supply chain - Working together to ensure reliable food supplies for Europe

Our four organisations – representing Europe’s farmers, food processors, retailers, wholesalers and traders – express our joint solidarity with the people of Ukraine, including the millions that have fled their country to seek safety elsewhere.

20.04.2022 #JOINT STATEMENT

Na temat konkluzji Rady w sprawie rolnictwa niskoemisyjnego

Copa i Cogeca są zadowolone z przyjętych wczoraj przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa „Konkluzji Rady w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat zrównoważonego obiegu węgla w sektorach rolnym i leśnym”.

08.04.2022 #Oświadczenie

Pierwsza odpowiedź Komisji na kryzys na rynku nawozów nie zawiera żadnych konkretnych działań krótkoterminowych

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do zaburzeń na wielu rynkach i do przerwania łańcuchów wartości. Oprócz energii i produktów rolnych, które były już przedmiotem licznych analiz i komentarzy, jest jeszcze jeden rynek, poprzez który wojna znacząco wpływa na unijne rolnictwo - chodzi o nawozy.

07.04.2022 #FELIETON

Przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych - rodzinne gospodarstwa hodowlane zapłacą wysoką cenę

Komisja Europejska opublikowała wczoraj przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 2010 r. Mimo że w przeszłości tylko największe gospodarstwa hodowlane w UE były objęte dyrektywą, to w najnowszym przeglądzie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej i drobiu wchodzących w jej zakres, który docelowo ma objąć gospodarstwa rodzinne traktowane teraz jako „instalacje rolno-przemysłowe”. W obecnym kształcie przegląd ten zmusiłby tysiące rodzinnych gospodarstw hodowlanych do stosowania kosztownych protokołów emisyjnych opracowanych przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. Zaledwie kilka dni po publikacji komunikatów instytucji na temat potrzeby zwiększenia strategicznej autonomii żywnościowej w UE, to rachunkowe, ideologiczne i oderwane od realiów panujących w terenie podejście jest ciosem dla europejskich hodowców.

06.04.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

na temat sprawozdania dotyczącego Platformy ds. zrównoważonego finansowania z zaleceniami w zakresie technicznych kryteriów kwalifikacji dla czterech pozostałych celów środowiskowych taksonomii UE

Copa i Cogeca reprezentują 22 miliony rolników i ich rodzin oraz 22 tysiące spółdzielni, które każdego dnia dostarczają 446 milionom obywateli UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości, zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności.

05.04.2022 #Oświadczenie

Komisja rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego wysyła ważny sygnał do sektora rolnictwa ekologicznego

Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś jednogłośnie swoje sprawozdanie na temat planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zaproponowanego przez Komisję Europejską w zeszłym roku. Copa i Cogeca cieszą się z prac przeprowadzonych przez Komisję, którym przewodziła eurodeputowana Simone Schmiedtbauer. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na kilka kwestii ważnych dla unijnych rolników i spółdzielni rolnych.

31.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Wniosek Komisji w sprawie przeglądu systemu OG pozostawia zbyt wiele pytań bez odpowiedzi i budzi niepokój w związku z propozycją przekazania kompetencji EUIPO

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj swój wniosek w sprawie przeglądu systemu oznaczeń geograficznych (OG) UE, który był zaplanowany w ramach strategii „od pola do stołu”. OG są użytecznym i niepowtarzalnym tworem UE, który umożliwia waloryzację produktów, unijnej spuścizny kulinarnej i pracy producentów. Odgrywają też ważną rolę w rozwoju regionalnym, a w szczególności społeczności wiejskich, z których się wywodzą. Pomagają również w zachowaniu kultury i różnorodnych, charakterystycznych technik rolniczych oraz odmian roślin i gatunków zwierząt specyficznych dla danego regionu. OG są przykładem sukcesu Unii Europejskiej.

31.03.2022 #Oświadczenie

From the EU Biofuels Chain on the European Commission Communication on food security

The European Commission has sent a welcome signal about the urgent need to strengthen EU food security – one that recognises the strategic importance of European agriculture, calls for an increase in production by using fallow land, and highlights the urgent need to reduce and diversify imports of resources such as energy, fertiliser and animal feed.

30.03.2022 #JOINT STATEMENT

Parlament Europejski dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań przez UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca z zadowoleniem odnoszą się do wspólnego projektu rezolucji, który został dzisiaj przyjęty zdecydowaną większością w Parlamencie Europejskim, w sprawie pilnej potrzeby ustalenia planu działania UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Projekt rezolucji wynika z deklaracji szefów państw i rządów z Wersalu i komunikatu opublikowanego wczoraj przez Komisję Europejską oraz jest z nimi zgodny.

24.03.2022 #Oświadczenie

Komisja Europejska zgadza się z tym, że unijna produkcja rolna ma strategiczne znaczenie dla ogólnoświatowego bezpieczeństwa żywnościowego

Dziś, zgodnie z Deklaracją z Wersalu, Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zestaw środków w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz odporności naszych systemów żywnościowych. Copa i Cogeca zgadzają się z analizą Komisji w zakresie sytuacji oraz z ustalonymi celami zwiększania zrównoważoności rolnictwa przy jednoczesnym zapewnianiu jego wydajności produkcyjnej. Unijna wspólnota rolnicza cieszy się z opublikowanej w trybie pilnym tymczasowej odpowiedzi zawartej w tym oświadczeniu zaczynającemu się od wsparcia, które zostanie udzielone narodowi ukraińskiemu i tamtejszym rolnikom.

23.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Wspólne wezwanie dotyczące strategii UE w sprawie białek roślinnych

W ostatniej deklaracji z Wersalu Rady Europejskiej, głowy państw lub rządów wyszczególniły zamiar wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez ograniczenie zależności UE od importu kluczowych produktów rolnych i środków produkcji rolnej, przede wszystkich za pomocą zwiększenia unijnej produkcji białek roślinnych. Poza tym Komisja opublikuje komunikat w sprawie żywności przystępnej cenowo oraz uczciwych dochodów gospodarstw rolnych. W świetle tych wydarzeń strony zainteresowane - COPA COGECA, EUROSEEDS i FEFAC wzywają Komisję Europejską do podjęcia wiodącej roli w promocji uprawy oraz wykorzystania europejskich białek roślinnych.

21.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Unijna propozycja w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: Sektorowe organizacje pracodawców wzywają do wsparcia bardziej zrównoważonego podejścia w sprawie przejrzystości wynagrodzeń w trakcie sesji plenarnej

Europejskie organizacje pracodawców, Ceemet (branża metalurgii, inżynierii i technologii, ECEG (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych), Geopa (rolnictwo), Hotrec (hotelarstwo) oraz EFCI (usługi w zakresie sprzątania i obsługi obiektów) ubolewają nad wynikiem głosowania w Komisjach EMPL i FEMM dotyczącego propozycji Komisji w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

18.03.2022 #Wspólne oświadczenie

Komunikat w sprawie REPowerEU: Unia Europejska uznaje kluczową rolę hodowli zwierząt dla naszej niezależności energetycznej

UE musi się uniezależnić od rosyjskiego gazu ze względu na eskalację napięcia w związku z wojną w Ukrainie. Obecnie na rynkach energii panuje tendencja zwyżkowa, ceny gazu są rekordowo wysokie, a jego dostępność pozostaje w rękach władz rosyjskich. Spośród paliw kopalnych, UE jest w największym stopniu zależna od rosyjskiego gazu, którego import pokrywa 45% naszego zapotrzebowania. Szybkie przejście na czysty gaz - w każdym znaczeniu tego słowa - jeszcze nigdy nie było tak pilne, zarówno dla naszej niezależności jak i dla klimatu.

09.03.2022 #Oświadczenie

The rise of large carnivore conflicts in Europe

2022 marks the 30th Anniversary of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora - the Habitats Directive - which has protected a wide variety of habitats and species in the European Union for the past 30 years. Nevertheless, due to ongoing successful conservation measures, certain populations of large carnivore species are causing increased conflicts, which is exacerbated by challenging legal frameworks. In many cases, legal interpretation of “strict protection” prevents the implementation of active management of the species, which can help to reduce serious conflicts with livestock, people, and biodiversity-rich landscapes. These conflicts are adding to the existing pressures on rural livelihood interests.

17.03.2022 #JOINT STATEMENT

Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF) wchodzi do Copa i Cogeca

Podczas dzisiejszego wirtualnego posiedzenia przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Copa i Cogeca przyjęli w swoje szeregi Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF), reprezentowane przez dyrektorkę Mariię Dudikh, jako organizację partnerską.

09.03.2022 #Oświadczenie

Reakcja na gorąco europejskiej społeczności rolniczej na komunikat w sprawie REPowerEU

Europa importuje z Rosji 40% zużywanego tu gazu, 27% ropy i 46% węgla. W związku z wojną w Ukrainie, UE zaprezentowała wczoraj komunikat pt. „REPowerEU”, by zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem.

09.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Social Partners launch the Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in the agriculture sector

Today the representative European Social Partners in Agriculture, the European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) and the Employers’ Group of Professional Agricultural Organisations in the European Union (GEOPA), officially launch the Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in the agriculture sector.

09.03.2022 #JOINT PRESS RELEASE

EU PAY TRANSPARENCY PROPOSAL: SECTORAL EMPLOYERS’ ORGANISATIONS SUGGEST A MORE BALANCED APPROACH

The European employers’ organisations, Ceemet (MET industries), Geopa (agriculture), Hotrec (hospitality), ECEG (chemical, pharmaceutical, plastic and rubber industries), EFCI (cleaning and facility services) and EuroCommerce (retail and wholesale) strongly support the principle of equal pay for equal work or work of equal value, as stated in the European Treaties. Employers consider pay discrimination unacceptable and they are fully committed to promoting equal opportunities and equal remuneration. Despite this, the sectors fear that the Commission’s proposal on pay transparency does not address the root causes of the gender pay gap. Instead, it challenges social partners’ autonomy, businesses’competitiveness, and the role of the Member States.

09.03.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Rozważania europejskich właścicieli i zarządców lasów dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia na temat wylesiania i degradacji lasów

Propozycja w sprawie rozporządzenia na temat wylesiania i degradacji lasów, opublikowana przez Komisję Europejską dn. 17 listopada 2021 r. wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia swojego celu z powodu nieodpowiednich definicji oraz niewykonalnych przepisów dotyczących monitorowania i wdrożenia.

07.03.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Europa musi wyposażyć swoje rolnictwo w tarczę żywnościową, by stawić czoła konsekwencjom dwóch poważnych kryzysów - wojny w Ukrainie i zmianie klimatu

Copa i Cogeca zorganizowały ze swoimi członkami spotkanie koordynacyjne w sprawie sytuacji humanitarnej wynikającej z wojny w Ukrainie i pierwszych reakcji po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady AGRIFISH zwołanym przez prezydencję francuską.

06.03.2022 #PRESS RELEASE

W kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla unijnego rolnictwa

Cała unijna wspólnota rolnicza przygląda się rozwojowi konfliktu w Ukrainie z dużym smutkiem. W czasie zeszłotygodniowych Prezydiów Copa i Cogeca wszyscy członkowie wyrazili swoją solidarność z narodem ukraińskim, kierując w tym trudnym momencie szczególnie dużo myśli w stronę swoich kolegów rolników i spółdzielców. Nasza solidarność to nie tylko słowa, w najbliższych dniach i tygodniach Copa i Cogeca zorganizują konkretne działania, uwzględniając przy tym rozwój sytuacji.

28.02.2022 #Oświadczenie

Europejski Pakiet na rzecz umiejętności – inauguracja partnerstwa na rzecz umiejętności w ekosystemie rolno-spożywczym.

Łańcuch rolno-spożywczy jest jednym z najdłuższych łańcuchów w europejskiej gospodarce, daje zatrudnienie blisko 20 milionom osób pracujących w 10 milionach gospodarstw, 22 000 spółdzielni rolno-spożywczych i 289 000 miejsc, gdzie produkowana jest żywność i napoje. Sektor rolno-spożywczy jest największym pracodawcą w Europie i wywiera on znaczący wpływ na społeczności wiejskie i miejskie w jego skład w 90% wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

18.02.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Parlament Europejski głosuje za wsparciem produkcji foie gras

Euro Foie Gras i Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjmują pozytywny wynik głosowania Parlamentu Europejskiego odnośnie sprawozdania Jeremy’ego Decerle’a z wdrażania dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Członkowie do Parlamentu Europejskiego uznali, że „produkcja foie gras opiera się na procedurach rolnych, które respektują kryteria dobrostanu zwierząt” i odrzucili wezwanie do zakazu żywienia wspomaganego kaczek i gęsi.

16.02.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Parlament Europejski okazuje zaufanie europejskim hodowcom w zakresie stosowania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w gospodarstwach 

W dniu wczorajszym Copa i Cogeca z radością przyjęły informację, że Parlament UE na sesji plenarnej przyjął sprawozdanie AGRI z wdrażania dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Niewielka liczba zmian wprowadzonych do dokumentu przyjętego w COM AGRI w październiku 2021 r. pokazuje, że sprawozdawcy, eurodeputowanemu Jérémy’emu Decerle’owi, udało się znaleźć odpowiednią równowagę. Wczorajsze jednoznaczne odrzucenie kontrpropozycji oraz zdecydowana - 72% - większość w dzisiejszym głosowaniu jasno pokazują, że Parlament Europejski ma zaufanie do rolników w kwestii ich zdolności do wdrożenia najbardziej zaawansowanych na świecie przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt. Cieszymy się, że mimo regularnych pomówień i oskarżeń wobec sektora hodowlanego na poziomie unijnym Parlament Europejski uznał fakty i zachęca hodowców do kontynuowania wysiłków. 

16.02.2022 #Oświadczenie

SOS call to preserve coastal fishing communities in the Mediterranean Sea

Yesterday, during the meeting of the Social Dialogue Committee for Sea Fisheries, the Social Partners–ETF,EuropêcheandCopa-Cogeca–adoptedajointresolutiononthesituationof fisheriesintheMediterranean.Thesectorrepresentativesseizedtheopportunitytocallupon the European Commission to propose balanced measures that secure a future for fishermen, coastal communities and fishing resources alike in the Mediterranean Sea.

03.02.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Wspieramy ambitny unijny cel 40% energii ze źródeł odnawialnych, ale nie uda się go osiągnąć bez europejskiej biomasy rolnej i leśnej.

Po lipcowych deklaracjach Komisji, propozycje pakietu „Fit for 55” przechodzą teraz przez unijne instytucje. Spodziewamy się, że wzbudzą wiele dyskusji, oczekujmy debaty w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na temat przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąć stawiane cele, Komisja zaproponowała zwiększenie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z 32 do 40% do roku 2030. Jest to duże wyzwanie, ale może zostać zrealizowane. Aby tak się stało, trzeba zmobilizować wszystkie technologie i rozważać ich zastosowanie na takim samym poziomie, pod warunkiem przestrzegania zasady neutralności technologicznej.

01.02.2022 #FELIETON

Kolejny tydzień debat wokół analiz poświęconych strategii „od pola do stołu” kończy się wnioskiem, że... potrzeba więcej analiz!

Ten tydzień był kolejnym, w którym europejskie wiadomości na temat rolnictwa skupiały się w dużej mierze na kwestii analiz dotyczących skutków strategii „od pola do stołu”, czy to w czasie wysłuchania Juliena Denormalndie w Parlamencie Europejskim czy oficjalnego ogłoszenia wyników analiz prowadzonych przez badaczy z Uniwersytetu w Wageningen, z których jedna -poświęcona skutkom w sektorze hodowlanym - została zlecona przez członków European Livestock Voice.

27.01.2022 #FELIETON

Farm to Fork Strategy: how to reach the targets?

With the Farm to Fork deadline looming in 8 years’ time and no comprehensive impact assessment in sight, we must build solution-oriented policies, based on the available data we have at hand, with innovation as their cornerstone. European agri-food production is among the most resource-efficient and sustainable in the world. The European farming sector believes that, with innovation and further support at the forefront of EU agricultural policy, farmers will and can continue to produce in an even more sustainable manner. We acknowledge the expectations of society and policymakers food production systems and believe that for innovation is key in the sustainable transition outlined by the Farm to Fork Strategy. But innovation cannot happen without the necessary legislative and financial support. The agri-food sector calls on European policymakers to enable innovation as a driver of its Farm to Fork targets.

27.01.2022 #JOINT STATEMENT

„Fit for 55” - jedno uniwersalne rozwiązanie nie sprawdzi się w obszarach wiejskich, a zwłaszcza w kwestii transportu rolnego

Copa-Cogeca wzięła dziś udział w 19 edycji wydarzenia „Fuels of the Future”- konferencji poświęconej pakietowi „Fit for 55” oraz paliwom alternatywnym. Była to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o znaczeniu rolnictwa dla sektora produkcji paliw alternatywnych, ale także o tym, że pakiet „Fit for 55” powinien uwzględniać specyfikę potrzeb transportu rolnego oraz większej mobilności w obszarach wiejskich.

24.01.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Transport zwierząt - wymagania powinny dotyczyć konkretnych gatunków i opierać się na nauce, a nie na emocjach

Odnosząc się do dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zalecenia dotyczącego przeglądu przepisów w zakresie transportu zwierząt, Copa i Cogeca chciałyby powtórzyć słowa komisarz Kyriakides, aby podkreślić że każdy przegląd przepisów powinien opierać się na nauce oraz mieć na celu ochronę zwierząt i ułatwienie wdrożenia. Ma to szczególne znaczenie dla unijnych rolników i spółdzielni z uwagi na potencjalne konsekwencje społeczno-gospodarcze.

20.01.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

FPEU - mapa drogowa dla rolnictwa ograniczona do najważniejszych kwestii.

„To czas dla Europy” - oto jak otwiera się program francuskiej prezydencji Rady UE (FPEU) , nawiązując do kwestii zdrowotnych i klimatycznych. Zdanie to odnosi się również do rolnictwa: rok 2021 był jednym z najintensywniejszych pod względem brukselskich inicjatyw w obszarze rolnictwa, jakie kiedykolwiek widziałam. Wraz ze wzrostem znaczenia Zielonego Ładu, WPR pozostaje najważniejszą europejską polityką oraz historycznym elementem scalającym UE, ale oczywistym jest dla nas, że WPR nie jest już jedyną polityką, która ma znaczący wpływ na rolnictwo.

14.01.2022 #FELIETON

Duże drapieżniki - zagrożenie dla dobrostanu ludzi i zwierząt domowych w obszarach wiejskich!

Temat dużych drapieżników i szkód przez nie czynionych w dobrach należących do rolników jest przedmiotem dyskusji od momentu, kiedy pierwszy drapieżnik spotkał pierwszego hodowcę. Tymczasem, mimo wszelkich wysiłków podjętych przez hodowców i działań wdrożonych przez władze w poszczególnych państwach UE status pełnej chroniony, z jakiego drapieżniki korzystają sprawił, że wszelkie środki podjęte w ramach debaty mającej na celu doprowadzenie do pokojowego współistnienia człowieka i dzikich drapieżników, są niewystarczające i nieskuteczne.

07.01.2022 #TRIBUNE

Why wine is more than just an alcoholic beverage

As 2021 comes to an end, it will soon be time to make a toast for the New Year. It is also time for some reflection on past events and defining the direction for 2022. I am seizing this opportunity to take a closer look at one of the most festive agricultural products: wine.

22.12.2021 #OPINION PIECE

Rolnictwo regeneratywne może być doskonałą szansą dla rolników i właścicieli lasów, jeżeli poprze się podejście rynkowe i rozwieje pozostające wątpliwości

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj długo oczekiwany komunikat na temat „przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie” (tak zwany komunikat o rolnictwie regeneratywnym). Następnie przedstawiony zostanie wniosek ustawodawczy na temat świadectwa usunięcia dwutlenku węgla do końca 2022 r. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują uwzględnienie rolnictwa regeneratywnego w agendzie politycznej oraz przyszłe działania podejmowane w celu wykorzystania potencjału rolnictwa do walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia bardziej ekologicznej Europy.

15.12.2021 #KOMUNIKAT

Rozpoczynają się rozmowy z wykonawczym wiceprzewodniczącym Komisji p. Timmermansem na temat przyszłości unijnego sektora hodowlanego.

7 grudnia przedstawiciele organizacji zrzeszonych w European Livestock Voice zaprosili p. Timmermansa do odwiedzenia gospodarstwa zajmującego się produkcją mleka i wołowiny, które znajduje się w Walonii, belgijskim regionie. Wizyta ta zorganizowana została we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem rolnym Union FWA i była doskonałą okazją dla wiceprzewodniczącego Timmermansa, żeby nawiązać bezpośredni i otwarty dialog z przedstawicielami sektora hodowlanego na temat celów Zielonego Ładu. Był to także pierwszy krok w stronę dialogu nastawionego na działania między wykonawczym wiceprzewodniczącym Komisji i unijnymi przedstawicielami łańcucha wartości sektora hodowlanego na temat przyszłości strategii „od pola do stołu”. Europejski sektor hodowlany od wielu już lat inwestuje w celu wprowadzenia ulepszeń i udało mu się to osiągnąć w wielu obszarach. Najlepsze standardy w zakresie zdrowia zwierząt i ich dobrostanu przy jednym z najniższych poziomów emisji; wysokie standardy środowiskowe - sektor nie unika zaangażowania się w nowe projekty, aby spełnić rosnące wymagania. Wszyscy przedstawiciele europejskiego sektora hodowlanego zgadzają się, że należy zrobić więcej, aby sprostać w wyzwaniom w obszarze społecznym, środowiskowym czy dobrostanu zwierząt. Ale nie wolno o nikim zapominać.

08.12.2021 #KOMUNIKAT

EKES wzywa do spójnej, pewnej i jasnej unijnej strategii leśnej na 2030 r.

Europejscy właściciele i zarządcy lasów z radością przyjęli opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na temat przyjętej dziś strategii leśnej na 2030 r. Ta opinia zwraca uwagę na te same kwestie, które zostały przedstawione przez sektor leśnictwa i państwa członkowskie na Radzie Europejskiej. Podkreśla ona konieczność zastosowania całościowego i zrównoważonego podejścia do lasów i systemu zarządzania nimi oraz kluczową w realizacji strategii właścicieli i zarządców lasów.

08.12.2021 #Wspólne oświadczenie

Transport zwierząt - przegląd powinien opierać się na solidnej wiedzy naukowej, skupiając się na jakości podróży oraz rozwiązując kwestię niedociągnięć w zakresie stosowania przepisów

Po wyniku głosowania w Komisji ANIT Parlamentu Europejskiego na temat projektu raportu i zaleceń po postępowaniu w sprawie domniemanych naruszeń i złego zarządzania w zakresie stosowania unijnego prawa dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu wewnątrz i poza UE, Copa i Cogeca z radością przyjmują inicjatywę przeglądu bieżących przepisów w zakresie transportu zwierząt. Po 16 latach od przyjęcia przegląd jest potrzebny tak samo jak zaktualizowanie przepisów w oparciu o naukowe dowody - to może zapewnić jednolite wdrożenie i implementacje w poszczególnych państwach członkowskich rozporządzenia 1/2005. Jednak, wynik głosowania, zwłaszcza głosowania nad sprawozdaniem jest trochę rozczarowujący i niepokojący dla unijnych rolników, ponieważ większa jego treść nie znajduje potwierdzenia i oparcia w dowodach naukowych. To ogranicza pole manewru dla dalszego zniuansowania zaleceń w czasie głosowania na styczniowej sesji plenarnej (styczeń 2022) i może ostatecznie zaszkodzić sektorowi, opierając się bardziej na emocjach niż faktach.

03.12.2021 #KOMUNIKAT

Przegląd dyrektywy w sprawie miodu nie powinien być jedynie miodem dla uszu dla sektora po kolejnym katastrofalnym dla pszczelarzy roku

Rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora. Spadek produkcji jest szacowany na 10-15% w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki pogodowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produkcję. Natomiast import w dalszym ciągu rośnie. Jeżeli europejscy konsumenci nie dostrzegają tego na półkach sklepowych, to dlatego że oznaczanie pochodzenia pozostaje niedostateczne pod względem strukturalnym. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję przeglądu dyrektywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzystości rynku.

29.11.2021 #KOMUNIKAT

Parlament Europejski potwierdza swoje poparcie dla nowej WPR, teraz trzeba rozwiać ostatnie wątpliwości

Po ponad trzech latach trudnych i skomplikowanych negocjacji Copa i Cogeca z radością przyjmują informację o tym, że Parlament Europejski na czas przyjął przyszłą WPR. Około 70% oddanych głosów było za trzema rozporządzeniami przyszłej WPR - co jest jasnym potwierdzeniem Parlamentu UE, że popiera on kompromis, który udało się wypracować w czerwcu w czasie rozmów trójstronnych. Jednak to głosowanie nie oznacza końca procesu, gdyż wciąż pozostaje do zrealizowania klika kwestii zanim nowa WPR będzie operacyjna. Wiele niepewności wciąż wzbudza harmonogram, spójność i sama implementacja - zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym.

23.11.2021 #KOMUNIKAT

#DumpTheAntidumping: Komisja Europejska (w końcu) rozpoczyna dochodzenie w sprawie ceł przywozowych nałożonych na nawozy UAN

W ciągu ostatnich miesięcy Copa i Cogeca kwestionowały użyteczność środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do nawozów UAN na poziomie europejskim. Ceny pobiły rekord tej zimy a sytuacja jest coraz trudniejsza na poziomie gospodarstw. DG Trade podjął decyzję, aby rozpocząć dochodzenie odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują te pierwsze kroki, które mogą prowadzić do zniesienia ceł antydumpingowych i zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkiego działania.

19.11.2021 #KOMUNIKAT

OŚWIADCZENIE- dotyczące przedstawienia strategii UE na rzecz ochrony gleby na 2030 r.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała nową strategię, która skupia się na osiągnięciu dobrego stanu gleby do 2030 r. Ochrona gleby stanowi sedno wielu działań i inicjatyw rolników, bez względu na stosowaną przez nich metodę produkcji: konwencjonalną czy ekologiczną. Na szczeblu europejskim, duży zakres przepisów UE już teraz wpływa pośrednio lub bezpośrednio na stan gleby i obejmuje zagrożenia dotyczące tego wysoce cennego zasobu naturalnego. Niektóre przykłady to, między innymi, WPR, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i dyrektywy dotyczące ochrony przyrody. Z tego względu, na tym etapie Copa i Cogeca oczekują szerszego wyjaśnienia odnośnie tego jak nowe środki, takie jak przepisy dotyczące stanu gleby uzupełnią już istniejący zestaw narzędzi, dostarczając złożone i konkretne sposoby działania dla rolników i spółdzielni rolnych. Nowe elementy administracyjne to ostatnie, czego społeczność rolna UE potrzebuje do osiągnięcia skuteczności.

17.11.2021 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie dotyczące propozycji rozporządzenia w sprawie produktów niepowodujących wylesiania.

W związku z opublikowaną dziś Propozycją regulacji w sprawie produktów niepowodujących wylesiania, Copa i Cogeca popierają pracę Komisji w zakresie walki z wylesianiem, która wpisuje się w cele Zielonego Ładu. Dla europejskiego rolnictwa istotnym jest, aby unijne ambicje polityczne w tym zakresie były spójne z ambicjami w zakresie sprawiedliwego handlu, uczciwej konkurencji oraz bieżących przepisów.

17.11.2021 #OŚWIADCZENIE

Państwa członkowskie są mocno zaniepokojone i oczekują wyjaśnień na temat nowej strategii leśnej UE na 2030 rok

Europejscy właściciele i zarządcy lasów z radością przyjęli wnioski Rady na temat strategii leśnej UE na rok 2030 i w pełni podzielają obawy wyrażone przez państwa członkowskie. Te wnioski są jednoznaczną prośbą skierowaną do Komisji Europejskiej dotyczącą działań zaproponowanych w strategii i wezwaniem do tego, aby naprawdę angażować państwa członkowskie i tych, którzy na co dzień dbają o lasy oraz słuchać tego, co mają do powiedzenia.

15.11.2021 #KOMUNIKAT

Copa-Cogeca wspiera plan awaryjny Komisji dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego oraz jest gotowa wziąć aktywny udział w europejskim mechanizmie gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM)

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj ważny komunikat w sprawie poglądów na temat wniosków wyciągniętych z kryzysu spowodowanego pandemią COVID, w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwiązań dostosowanych do obszarów obarczonych zwiększonym ryzykiem. Copa i Cogeca powszechnie zgadzają się z oceną Komisji i z zadowoleniem przyjmują odpowiedź ze strony instytucji zaproponowaną przez Komisję, która zakłada stworzenie europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy (EFSCM), co ma na celu skoordynowanie reakcji na kryzys w łańcuchu dostaw żywności. Niemniej jednak w obliczu podatności i zależności UE, określonych przez Komisję, rozwiązania zaproponowane w strategii od pola do stołu pozostają niejasne.

12.11.2021 #OŚWIADCZENIE

EU Wine harvest 2021/22: historically low but of excellent quality

Following Copa and Cogeca’s initial harvest forecast issued in September, the updated data at the end of the harvesting period shows that the predictions were confirmed: yields have dropped considerably. On the positive side of this harvest is the excellent quality of the wines produced. The 2021/22 harvest estimates were presented during the annual Copa-Cogeca Wine harvest event titled “Taking stock of market and consumer trends – The way ahead”.

09.11.2021 #PRESS RELEASE

Support tools for agri-food cooperatives in the new CAP

In the context of the legislative procedure of the CAP Reform, the role of COGECA together with COPA had been essential to make the European Institutions aware of the importance of this Policy and of the view of 12 million European farmers and their agri-cooperatives.

09.11.2021 #OPINION PIECE

COP26 - szansa wykorzystania potencjału rolnictwa i leśnictwa

Copa i Cogeca z radością przyjęły rozpoczęcie się w Glasgow COP26 - globalnej konferencji poświęconej tematowi zobowiązań zapisanych w porozumieniu paryskim zawartym w czasie COP21. Copa i Cogeca, jako aktywny uczestnik i gorący zwolennik tego porozumienia, bardzo cieszą się z możliwości udziału w tym wydarzeniu i kontynuowania prac. Ponieważ sektor rolny i leśny są kluczowe do tego, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie zmian klimatu, które zostały określone w porozumieniu paryskim, Copa i Cogeca chcą, aby w czasie COP26 bardziej skupiać się na tych właśnie istotnych sektorach.

02.11.2021 #KOMUNIKAT

FEDE i Geopa-Copa podpisują Memorandum of Understanding, aby zlikwidować przepaść między ośrodkami edukacyjnymi a farmami

W czwartek 21 października 2021 r. Federacja na rzecz Edukacji w Europie (FEDE) i Grupa Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej (Geopa-Copa) podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w Malmö w Szwecji, aby wzmocnić współpracę obu organizacji w kierunku wspólnego celu, jakim jest określenie umiejętności potrzebnych w sektorze rolnym.

27.10.2021 #JOINT STATEMENT

Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego głosuje za zrównoważonym podejściem do dobrostanu zwierząt na fermach

Dziś komisja AGRI Parlamentu Europejskiego poparła zdecydowaną większością swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z wdrażania dotyczącego dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują dogłębną pracę konsultacyjną przeprowadzoną przez sprawozdawcę Jéremy'ego Decerle'a (FR, Renew), która zaowocowała ambitnym, wyważonym tekstem skupiającym się na środkach i rozwiązaniach wspierających wysiłki podejmowane przez rolników UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

26.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

STRATEGIA UE NA METAN – PE wzywa do stworzenia spójnych ram i kompleksowej oceny skutków, jednocześnie prosząc o wiążące cele w zakresie emisji metanu

Dzisiaj odbyło się głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej metanu. Najważniejsza dla sektora rolnego strategia wzywa do ograniczenia emisji metanu w ramach działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

21.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

Copa-Cogeca TV

Christiane Lambert (COPA), Ramon Armengol (COGECA)

Najważniejsze punkty podczas Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 26.09.22

10. edycja Kongresu Europejskich Rolników

Kongres Europejskich Rolników stanowi kluczowy moment dla Copa i Cogeca oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE.

Mladen Jakopovic - wiceprzewodniczący Copa

Mladen Jakopovic, wiceprzewodniczący Copa prezentuje 10. edycję Kongresu Europejskich Rolników, która odbędzie się w Szybeniku w Chorwacji w dniach. 12-14 października 2022 r.

10 rzeczy, które należy wiedzieć na temat rolnictwa regeneratywnego

Uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla stała się modnym zwrotem w UE. Na czym jednak ona polega? Podjęliśmy wyzwania wytłumaczenia w 10 punktach, o co w niej chodzi z punktu widzenia rolników.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich