header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

GRUPA ROBOCZA „ŚRODOWISKO”

Gratulujemy Barbarze di Rollo (Cia Agricoltori Italiani) ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącej grupy roboczej „Środowisko” w dn. 8 lipca! Gratulujemy również Liisie Pietoli (MTK) wyboru na wiceprzewodniczącą!

09/07/2021

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Copa i Cogeca spotykają się z prezydencja słoweńską, wzywając do dalszej pracy nad WPR i udzielenia szybkiej pomocy osobom, które ucierpiały z powodu powodzi

Copa i Cogeca spotkały się dzisiaj z nowym przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa, słoweńskim ministrem rolnictwa Jožem Podgoršekiem w celu omówienia priorytetów prezydencji. Do priorytetów należy zakończenie prac nad aktami prawnymi dotyczącymi WPR, plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, dobrostan zwierząt, inicjatywa obywatelska „End the Cage Age” oraz kwestie handlowe. Udało się osiągnąć porozumienie w sprawie WPR - nie oznacza to jednak końca procesu. Należy nadal pracować nad tymi strategiami, gdyż europejscy rolnicy są gotowi udzielić wszelkiego wsparcia i budować bardziej zrównoważone rolnictwo.

19.07.2021 #OŚWIADCZENIE

Strategia leśna UE

Po dzisiejszej publikacji strategii leśnej UE przez Komisję Europejską wielu właścicieli lasów i leśników zastanawia się, czy całkowicie zlekceważono rzeczywiste potrzeby sektora i realia panujące w terenie.  I to zaledwie dwa tygodnie po publikacji długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE, w której położono nacisk na zapoznawanie się z opiniami społeczności wiejskich!

16.07.2021 #OŚWIADCZENIE

Nowa strategia leśna UE kładzie na szali zaangażowanie europejskich właścicieli lasu

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj swoją strategię leśną na 2030 rok. Mimo wprowadzenia pewnych poprawek, przyjęty dokument nie wyważył jego wcześniejszych, budzących kontrowersje wersji. Strategia stanowi zagrożenie dla zaangażowania europejskich właścicieli lasów, gdyż brakuje w niej równowagi między poszczególnymi funkcjami lasów, a także ryzykiem i szansami. Brakuje w niej również konkretnych działań wspierających sektor leśny.

16.07.2021 #WSPÓLNY KOMUNIKAT

Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc. - cel Komisji jest jasny. Sposób jego realizacji w sektorze rolnym i leśnym nie do końca

W dokumencie pt. „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” Komisja zaproponowała przegląd lub przedstawienie dwunastu inicjatyw politycznych. Copa i Cogeca podzielają cel w zakresie jak najszybszego osiągnięcia neutralności pod względem emisji we wszystkich sektorach, a sektor rolny i leśny mają tu do odegrania kluczową rolę. Sposób realizacji tych bardzo ambitnych celów to jednak zupełnie co innego, a unijne organizacje rolnicze będą musiały dokładnie przyjrzeć się wielu zagadnieniom, o których mowa w pakiecie.

14.07.2021 #KOMUNIKAT

Joint Statement from the Agri-Food Sector on the Revision of the Promotion Policy and the Draft 2022 Annual Work Programme

In the context of the revision of the EU Promotion Policy and the ongoing discussions on the draft 2022 Annual Work Programme, the undersigned agri-food sector organisations, which are part of the Civil Dialogue Group on Promotion and Quality, would like to share their common vision on those two important files for the sector…

12.07.2021 #JOINT STATEMENT

Nieznaczna, obiecująca poprawa wskaźnika zaufania rolników w 2021 r. przed osiągnięciem porozumienia w sprawie WPR

Badanie wskaźnika zaufania europejskich rolników przeprowadzone w siedmiu państwach członkowskich UE i w Zjednoczonym Królestwie wyeksponowało nieznaczną poprawę nastrojów po jesieni 2020 r. Mimo że wyniki ankiety wskazują, że respondenci z większym optymizmem spoglądają w przyszłość, różnią się one w zależności od krajów i regionów, a czasem, mimo znacznej poprawy, nastroje pozostają negatywne.

09.07.2021 #KOMUNIKAT

Joint call for action on Fit for 55 package from the Renewable & Low-Carbon Liquid Fuels Platform

The European Commission’s Fit for 55 Package promises a bold new era in the fight against climate change, with proposed regulations to enable a 55% GHG emissions reduction target for 2030 and set the EU on course to achieve carbon-neutrality by 2050.

08.07.2021 #JOINT STATEMENT

Draft Renewable Energy Directive Revision: Improper Sustainability Framework for Forest Biomass Could Challenge the EU’s Renewable Energy Ambitions and Harm the Rural Economy

In order to facilitate a smooth transition to a climate neutral economy, it is crucial that the European Union continues to foster a positive regulatory framework for technologies and practices that are enabling the green transition, including bioenergy which today accounts for 57,3% of renewable energy and 11,4% of overall energy consumption in the EU27...

06.07.2021 #JOINT STATEMENT

Copa and Cogeca forecast higher cereal and oilseed harvests this year

After a complicated year in 2020 throughout Europe, Copa and Cogeca is forecasting better results for the 2021 harvest. For cereals, the total EU-27 production should be about 3.8% above the 5 year trimmed average with around 292.45 million tonnes, while for oilseeds, EU production could reach the threshold of 30 million tonnes, 1.6% above the 5 year trimmed average.

05.07.2021 #PRESS RELEASE

The results of the 5th European Award for Cooperative Innovation are out - 6 projects on sustainability awarded!

More than 100 agricultural and forestry cooperatives participated in the 5th edition of the European Award for Cooperative Innovation; a record. The award, organised by Cogeca and supported by the Spanish cooperative bank Cajamar Caja Rural, aims to recognise innovations that deliver value under the economic, social and environmental pillars of sustainability. The number and the quality of submissions from across Europe confirm that agricultural transitions are underway in all domains, driven by the cooperative enterprises.

02.07.2021 #PRESS RELEASE

Organic action plan - Turning ambition into action, Copa and Cogeca makes its proposals

Last March, Copa and Cogeca welcomed the general principles proposed by the European Commission in its action plan for organic farming. In order to reach the target of 25% of land cultivated according to organic farming principles, a clear direction and concrete options for farmers will have to be discussed more precisely. Copa and Cogeca released a position paper today on the three axes of the strategy, giving its thoughts on the way forward.

01.07.2021 #PRESS RELEASE

For the European forest owners and managers, the European Commission should purely rewrite the draft EU Forest Strategy!

Today the European Parliament Intergroup on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development organised an event, “EU Green Deal Ambitions: What do we want and need from EUforests?”. The event was very timely as the Commission is currently discussing the content of the new EU Forest Strategy. The draft strategy was leaked last week and European forest owners and managers raised their concerns in a joint statement from the forest and forest-based sector.

30.06.2021 #JOINT PRESS RELEASE

Jak „ponownie skomunikować” obszary wiejskie? Obserwacje Komisji Europejskiej są trafne, należy jednak przedyskutować zaproponowane rozwiązania

Dzisiaj Komisja Europejska w końcu opublikuje wyczekiwany komunikat na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich. Komunikat ten jest ciekawy z wielu względów, zasługuje też na to, by go omówić, zwłaszcza z punktu widzenia rolników. Został on podzielony na dwie części - pierwsza odnosi się do aktualnej sytuacji, a druga do działań, które trzeba będzie podjąć. Wydaje mi się, że powinniśmy się osobno odnieść do każdej z nich, i mimo że podzielamy uwagi Komisji na temat aktualnej sytuacji, uważamy że Komisja musi doprecyzować swoje cele.

30.06.2021 #FELIETON

Reakcja Copa i Cogeca na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie stosowania klatek w rolnictwie - surowy w przypadku rynku wewnętrznego i symboliczny w odniesieniu do produktów pochodzących z importu

Po przyjęciu rezolucji przez Parlament Europejski, Komisja przedstawiła własny komunikat w sprawie postulatu o „zniesienie klatek dla zwierząt gospodarskich”. Zdaniem Copa i Cogeca Komisja odpowiednio odniosła się do rynku wewnętrznego, wydźwięk komunikatu osłabiają jednak ograniczone rozwiązania dotyczące gwarancji przestrzegania norm dobrostanu zwierząt przez produkty pochodzące z importu.

30.06.2021 #OŚWIADCZENIE

Copa and Cogeca’s preliminary reaction to the agreement found on the CAP

After three years of complicated negotiations and an uncountable number of trilogues, we welcome the fact that negotiators have finally reached a provisional political agreement on the future CAP today in Brussels. We should highlight the hard work done by the Portuguese Presidency as well as the key role played by the European Parliament’s rapporteurs.

25.06.2021 #STATEMENT

Europejscy rolnicy zmobilizowani w kontekście ostatnich rozmów trójstronnych w sprawie WPR - negocjatorzy muszą osiągnąć dobry kompromis w tym tygodniu!

Pomimo ograniczeń związanych z COVID-19, unijna społeczność rolna zgromadziła się dzisiaj na wezwanie Copa-Cogeca na przeciwko Parlamentu Europejskiego, podczas gdy odbywały się negocjacje trójstronne w sprawie WPR. Zorganizowano symboliczne wydarzenie w partnerstwie z belgijskimi federacjami rolniczymi (FWA, Boerenbond). Organizacje europejskie wyraziły swoją irytację spowodowaną faktem, że społeczność rolna czeka już ponad trzy lata na jasne i spójne stanowisko w sprawie WPR. W tym samym czasie Unia Europejska naciska na realizację celów Zielonego Ładu, nie biorąc nawet pod uwagę jaki będzie skumulowany wpływ tych działań na sektor.

25.06.2021 #KOMUNIKAT

Copa-Cogeca, Europatat, Euroseeds and Starch Europe’s statement on New Genomic Techniques in potato breeding

Potatoes are the fourth most important food crop in the world after corn, rice and wheat and play an important role in Europe and worldwide in ensuring food security. Their short cultivation cycle and adaptability to a wide range of climatic conditions have helped potatoes to spread from their South American roots across multiple geographical borders.

23.06.2021 #JOINT STATEMENT

An animal welfare labelling system following the conditions proposed by the Commission’s Animal Welfare Platform - Yes, we can!

Today the conclusions of the animal welfare labelling subgroup of the Commission’s Animal Welfare Platform were released. Copa and Cogeca welcomes the main conclusions of this report, which recommends, among other things, the establishment of a voluntary labelling scheme at EU-level based on a multi-tier system that would be flexible enough to integrate existing initiatives and reflect the diversity of livestock farming in the Union.

22.06.2021 #STATEMENT

Against the dramatic disruption to the fruit and vegetable market caused by the EU-Morocco agreement, Copa and Cogeca call on Commissioner Dombrovskis to take swift action

In a letter sent to Trade Commissioner Valdis Dombrovskis, Copa and Cogeca express its growing concern about the consequences of the EU-Morocco agreement on the fruit and vegetable markets and in particular the tomato market. With the cumulative effects of Brexit, the EU tomato prices have plummeted to levels that do not cover the production costs for most European growers, putting the production at risk in strategic regions of the EU.

22.06.2021 #PRESS RELEASE

Copa-Cogeca TV

CAP Flash Action - The Domino Effect

Despite COVID-19 limitations, the EU farming community was mobilised today at the call of Copa and Cogeca in front of the European Parliament as the CAP trilogue negotiations continued...

#Welcometomyforest - Spotkanie z Camillą Logarn w jej lesie w Szwecji

„Welcome To My Forest” czyli „Witaj w moim lesie” jest kampanią, w ramach której właściciele lasów z wielu państw członkowskich w serii wideoklipów zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje.

#Welcometomyforest - Spotkanie z Jozsefem Luzsi w jego lesie w Węgrzech

„Welcome To My Forest” czyli „Witaj w moim lesie” jest kampanią, w ramach której właściciele lasów z wielu państw członkowskich w serii wideoklipów zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje.

HODOWLA ZWIERZĄT - 9 PARADOKSÓW STRATEGII OD POLA DO STOŁU

Strategia od pola do stołu jest bardzo ambitna. Europejski sektor hodowli zwierząt obawia się jednak, że nie bierze pod uwagę tradycji hodowli oraz ogromnych postępów, które poczyniono do tej pory. Hodowcy zwierząt w UE są zobowiązani do przeprowadzenia zmian i zwiększenia zrównoważoności. Według nich strategia od pola do stołu jest oparta na błędnych uprzedzeniach. European Livestock Voice wraz z Carni Sostenibili (włoski projekt zajmujący się zrównoważoną produkcją i konsumpcją mięsa) ukazali paradoksy w postaci krótkich filmików.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich