header-bg.jpg

Alimentăm viitorul Europei împreună!

Copa și Cogeca reprezintă vocea unită a agricultorilor și a cooperativelor agricole din Uniunea Europeană. Împreună, ne asigurăm că agricultura UE este durabilă, inovatoare și competitivă, oferind siguranță alimentară unui număr de cinci sute de milioane de persoane din ansamblul Europei.  

AFLAȚI MAI MULTE  

ÎNTÂLNIRE CU CONSILIUL MINIȘTRILOR EUROPENI AI AGRICULTURII

Prezentare video a primei întâlniri dintre Christiane Lambert și Agnieszka Maliszewska de la Copa-Cogeca cu președinția franceză a Consiliul miniștrilor europeni ai agriculturii, înainte de Consiliul #AGRIFISH de pe 17 ianuarie.

Vizualizați aici
17/01/2022

9

Punctele principale

Politici

Agricultura este printre cele mai integrate sectoare la nivel european și se află în centrul multor inițiative instituționale europene. Copa și Cogeca sunt organizate astfel încât să răspundă provocărilor și întrebărilor puse de către decidenții europeni, permițând fermierilor și cooperativelor europene să își exprime punctele de vedere și propunerile pe cât mai multe subiecte care îi afectează în mod direct, indiferent de activitatea agricolă pe care o desfășoară. În următoarele 12 categorii ne veți găsi pozițiile cu privire la probleme cheie care au un impact asupra agriculturii europene.

milioane de UVM

în Europa


milioane de fermieri

în Europa


media de hectare pe fermă

în Europa

Viziunea noastră - Facem agricultură pentru UE

Următorii 10 ani sunt esențiali pentru agricultura comunitară. Ne așteaptă multe provocări. Ne vom confrunta cu dezbateri dificile privind reînnoirea generațiilor, veniturile mici în agricultură, volatilitatea pieței și schimbările climatice. În calitate de agricultori și cooperative europene, suntem conștienți și pregătiți să navigăm printre aceste chestiuni grele și să facem față viitoarelor schimbări. Căutăm să oferim genul de agricultură la care se așteaptă și pe care o cer concetățenii noștri: o agricultură care garantează un nivel înalt de securitate alimentară, cât și standarde ridicate de calitate, bunăstare, durabilitate și de protecție a mediului. Acesta este angajamentul nostru față de Europa! Așteptăm, în schimb, ca liderii europeni să definească un cadru de politici care să ne susțină viitorul.  

Aflați mai multe

ULTIMELE ȘTIRI

Carnivorele mari - o amenințare pentru bunăstarea oamenilor și a animalelor domestice din zonele rurale!

Problema carnivorelor mari și a daunelor pe care le cauzează surselor de trai ale agricultorilor fac obiectul unor discuții politice de când primul prădător s-a întâlnit cu primul crescător. Însă, în ciuda eforturilor crescătorilor și a acțiunilor implementate de administrații în țările vizate din Uniunea Europeană, statutul de strictă protejare a carnivorilor face ca măsurile efectuate să fie ineficiente și insuficiente, măsurile fiind luate în cadrul unei dezbateri care are rolul de a duce la o coexistență armonioasă între om și prădătorii sălbatici.

07.01.2022 #DOCUMENT DE OPINIE

De ce vinul este mai mult decât o simplă băutură alcoolică

Pe măsură ce 2021 se apropie de sfârșit, va fi curând vremea să ciocnim pentru noul an. Este și momentul să reflectăm la evenimente trecute și să definim direcția pentru anul 2022. Beneficiez de această oportunitate pentru a mă uita mai îndeaproape la unul dintre cele mai festive produse agricole: vinul.

22.12.2021 #DOCUMENT DE OPINIE

Sechestrarea carbonului în solurile agricole – O oportunitate extraordinară pentru agricultori și proprietarii de păduri dacă se promovează o abordare bazată pe piață și se soluționează incertitudinile rămase

Comisia Europeană a publicat astăzi mult-așteptata comunicare privitoare la „restabilirea ciclurilor durabile ale carbonului” (așa numita comunicare privitoare la sechestrarea carbonului), după care va urma o propunere legislativă privitoare la certificarea absorbțiilor de carbon până la sfârșitul lui 2022. Copa și Cogeca consideră binevenită includerea sechestrării carbonului în solurile agricole în agenda politică și evoluțiile viitoare de capitalizare a potențialului agriculturii de a lupta împotriva schimbărilor climatice și a realiza o Europă mai verde.

15.12.2021 #COMUNICAT

Începe dialogul cu vicepreședintele executiv Timmermans cu privire la zootehnie

Asociațiile de sector din European Livestock Voice l-au invitat pe 7 decembrie pe vicepreședintele executiv Timmermans să viziteze o fermă din Valonia, Beliga, care produce lactate. Vizita, organizată în cooperare cu federația locală a agriculturii, FWA, a fost o oportunitate foarte bună pentru vicepreședintele executiv Timmermans să se implice în dialog direct și discuții deschise cu agricultorii care se ocupă cu zootehnia, cu privire la obiectivele din Pactul Verde. A fost de asemenea un prim pas în a deschide un dialog orientat pe acțiune între vicepreședintele executiv al Comisiei și reprezentații europeni ai lanțului valoric zootehnic cu privire la evoluțiile viitoare din strategia „De la fermă la consumator”. Sectorul zootehnic european investește de mulți ani pentru a se îmbunătăți, iar rezultatele sunt măsurabile în multe domenii. Având cele mai bune standarde de sănătate și bunăstare a animalelor, printre cele mai scăzute emisii, standarde înalte privitoare la mediu, sectorul nu se ferește de la a se adapta continuu și de la a răspunde cererilor tot mai mari. Toți reprezentanții sectorului zootehnic european sunt de acord că trebuie să se facă mai multe pentru a răspunde provocărilor sociale, de mediu și privitoare la bunăstarea animalelor. Dar nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă.

08.12.2021 #COMUNICAT

CESE solicită coerență, certitudini și claritate în noua strategie forestieră a UE pentru 2030

Proprietarii și managerii europeni de păduri consideră binevenită Opinia Comitetului Economic și Social European (CESE) cu privire la strategia forestieră a UE pentru 2030, adoptată astăzi. Opinia trage concluzii asemănătoare cu cele exprimate de sectorul forestier și de statele membre în Consiliu. Subliniază necesitatea unei abordări globale și echilibrate în ceea ce privește pădurile și gestionarea lor, precum și rolul cheie pe care îl joacă proprietarii și managerii europeni de păduri în Strategie.

08.12.2021 #DECLARAȚIE COMUNĂ

Transportul animalelor – Revizia trebuie bazată pe date științifice solide, cu accent pe calitatea călătoriei și prin gestionarea neajunsurilor din punerea în aplicare a legislației

Comisia ANIT a Parlamentului European votat un raport preliminar și o recomandare în urma unei „anchete pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii”, iar Copa și Cogeca consideră binevenită această inițiativă de revizuire a legislației actuale privitoare la transportul animalelor. O revizie este necesară întrucât au trecut 16 ani de la prima aprobare și o actualizare bazată pe știință poate garanta o aplicare și o implementare armonizată a Regulamentului 1/2005 în statele membre. Însă, rezultatul votului, în special privitor la raport, este mai degrabă dezamăgitor și îngrijorător pentru agricultorii europeni, întrucât majoritatea conținutului nu este suficient de sprijinit de referințe sau de dovezi științifice solide. Acest lucru reduce spațiul de manevră pentru o nuanțare ulterioară a recomandării în timpul votului din plenară în ianuarie 2022 și ar putea dăuna sectorului, dacă rezultatul se bazează pe emoții și nu pe fapte reale.

03.12.2021 #COMUNICAT

După încă un an catastrofal pentru apicultori, revizia Directivei privind mierea nu ar trebui să pretindă că totul e lapte și miere

Anul 2021 va fi încă un an dramatic pentru sector, cu o pierdere a producției estimată la 10-15% față de 2020 – care nu a fost un an bun pentru recoltă. Evenimentele meteorologice extreme au redus mult perioadele de înflorire și cele în care albinele zboară, ceea ce a afectat puternic producția. Între timp, exporturile continuă să crească, iar consumatorii europeni nu pot vedea acest lucru pe rafturi, întrucât eticheta privitoare la origine este în continuare deficientă la nivel structural. Copa și Cogeca consideră binevenit anunțul Comisiei despre revizia Directivei privind mierea și solicită schimbări rapide pe piață, în special cu privire la transparență.

29.11.2021 #COMUNICAT

Parlamentul European își confirmă sprijinul pentru noua politică agricolă comună, ultimele incertitudini trebuie acum clarificate

După mai bine de trei ani de negocieri complexe, Copa și Cogeca salută adoptarea în timp util de către Parlamentul European a viitoarei PAC. Cu aproximativ 70% din voturi în favoarea celor trei regulamente ale viitoarei PAC, Parlamentul UE confirmă definitiv compromisul găsit în trialogurile de la începutul lunii iunie. Cu toate acestea, acest vot nu marchează însă sfârșitul, deoarece mai sunt de parcurs câteva etape esențiale înainte ca noua PAC să devină operațională. Rămân multe incertitudini în ceea ce privește calendarul, coerența și punerea în aplicare, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

23.11.2021 #COMUNICAT

#DumpTheAntidumping: Comisia Europeană începe (în sfârșit) o investigație privitoare la taxele de import pentru îngrășămintele UAA

Copa și Cogeca pun de mai multe luni sub semnul întrebării utilitatea măsurilor de antidumping aplicate la nivel european asupra îngrășămintelor UAA. Iarna aceasta se înregistrează prețuri record, iar situația devine tot mai dificilă la nivel de fermă, așadar DG Trade a decis să înceapă o investigație cu privire la impactul real al acelor tarife vamale antidumping. Copa și Cogeca consideră binevenit acest prim pas, care ar putea duce la înlăturarea taxelor de antidumping și solicită Comisiei Europene să acționeze rapid.

19.11.2021 #COMUNICAT

DECLARAȚIE- Privind prezentarea Strategiei europene privind protecția solului pentru 2030

Astăzi, Comisia Europeană a publicat o nouă strategie care vizează o mai bună sănătate a solului până în 2030. Conservarea solului se află în centrul activității și inițiativelor multor agricultori, indiferent de metodele de producție, convenționale sau ecologice. La nivel european, un set important de politici ale UE afectează deja în mod direct și indirect sănătatea solului și abordează pericolele asociate cu această resursă naturală extrem de prețioasă. Printre altele, PAC, Directiva-cadru privind apa, Directiva privind nitrații, Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor și Directivele privind natura sunt câteva exemple. De aceea, în această etapă, Copa și Cogeca așteaptă mai multe clarificări cu privire la modul în care noile măsuri incluse, cum ar fi Legea privind sănătatea solului, se vor adăuga la setul deja existent de instrumente, oferind mijloace de acțiune cuprinzătoare și concrete pentru agricultori și cooperativele agricole. Pentru a fi eficientă, ultimul lucru de care are nevoie comunitatea agricolă din UE este un nou strat de cerințe administrative.

17.11.2021 #DECLARAȚIE

Declarație despre propunerea de regulament privind produsele care nu contribuie la defrișări

Astăzi a fost publicată Propunerea de regulament privind produsele care nu contribuie la defrișări, iar Copa și Cogeca sprijină eforturile Comisiei de a combate defrișările, conform ambițiilor din Pactul verde. Pentru sectorul agricol european, este esențial ca ambițiile politice UE pe marginea acestui subiect să fie conforme cu ambițiile privitoare la comerț și concurență echitabile și cu legislația actuală.

17.11.2021 #DECLARAȚIE

Statele membre exprimă îngrijorări semnificative și solicită clarificări cu privire la noua Strategie europeană pentru păduri pentru 2030

Proprietarii și administratorii europeni de păduri salută concluziile Consiliului adoptate astăzi cu privire la Strategia europeană pentru păduri pentru 2030 și împărtășesc pe deplin preocupările exprimate de statele membre. În aceste concluzii se fac solicitări importante către Comisia Europeană în ceea ce privește acțiunile propuse în strategie și se adresează un apel clar la implicarea și ascultarea reală a statelor membre și a celor care au zilnic grijă de pădurile noastre.

15.11.2021 #COMUNICAT

Copa și Cogeca sprijină planul de urgență al Comisiei privind securitatea alimentară și sunt pregătite să participe activ la viitorul EFSCM (Mecanismul european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară)

Comisia Europeană publică astăzi o comunicare importantă privind propria viziune asupra lecțiilor învățate din criza provocată de Covid în ceea ce privește securitatea alimentară și soluțiile la îndemână într-un context care presupune riscuri ridicate. Copa și Cogeca sunt în general de acord cu evaluarea Comisiei și salută răspunsul instituțional propus de Comisie, care constă în crearea unui mecanism de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară (EFSCM) pentru a coordona mai bine răspunsul la crizele din lanțul de aprovizionare alimentar. Cu toate acestea, în ceea ce privește vulnerabilitățile Uniunii și domeniile în care aceasta este dependentă identificate de Comisie, soluțiile oferite în cadrul strategiei "De la fermă la consumator" rămân neclare.

12.11.2021 #DECLARAȚIE

Recolta europeană de vin 2021/2022: un minim istoric, dar de o calitate excelentă

În urma previziunilor inițiale publicate de Copa și Cogeca în septembrie, informațiile actualizate de la finalul perioadei de recoltare arată că aceste previziuni au fost corecte: randamentul a scăzut considerabil. Un aspect pozitiv al acestei recolte este calitatea extraordinară a vinurilor produse. Estimările despre recolta pentru 2021/2022 au fost prezentate în timpul evenimentului anual al Copa-Cogeca cu privire la recolta pentru vin, numit „Piața și tendințele consumatorilor – calea de urmat” („Taking stock of market and consumer trends – The way ahead”)

09.11.2021 #COMUNICAT

Support tools for agri-food cooperatives in the new CAP

In the context of the legislative procedure of the CAP Reform, the role of COGECA together with COPA had been essential to make the European Institutions aware of the importance of this Policy and of the view of 12 million European farmers and their agri-cooperatives.

09.11.2021 #OPINION PIECE

COP26 - O șansă de a valorifica potențialul agriculturii și al silviculturii

Copa și Cogeca salută deschiderea conferinței la nivel înalt COP26 în Glasgow, o reuniune mondială axată pe angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris la COP21. Având în vedere că a fost un participant activ și un susținător al acordului, Copa - Cogeca se bucură să se alăture acestei reuniuni pentru a-și continua activitatea. Având în vedere că sectoarele agriculturii și silviculturii sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor ambițioase în materie de schimbări climatice stabilite în Acordul de la Paris, Copa și Cogeca doresc ca reuniunea COP26 să fi pus un accent mai mare pe aceste sectoare esențiale.

02.11.2021 #COMUNICAT

FEDE și Geopa-Copa semnează un Memorandum de Înțelegere pentru a reduce decalajul dintre centrele de învățământ și ferme

Joi, 21 octombrie 2021, Federația pentru Educație în Europa (FEDE) și Grupul Patronat al Organizațiilor Profesionale Agricole din Uniunea Europeană (Geopa-Copa) au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) la Malmö, Suedia, pentru consolidarea cooperării ambelor organizații în vederea obiectivului comun de determinare a competențelor necesare în sectorul agricol.

27.10.2021 #JOINT STATEMENT

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European votează o abordare echilibrată pentru bunăstarea animalelor de fermă

Astăzi, Comisia AGRI a Parlamentului European a aprobat cu o vastă susținere , unde este despre raportul de punere în aplicarea privitor la bunăstarea animalelor la fermă. Copa și Cogeca teme binevenite eforturile meticuloase de consultare, întreprinse de raportorul Jéremy Decerle (FR, Renew), ceea ce a dus la un text ambițios, echilibrat, care se concentrează pe mijloace și soluții pentru a sprijini eforturile întreprinse de agricultorii europeni în vederea bunăstării. animalelor

26.10.2021 #Comunicat de presă

STRATEGIA UE privind METANUL – PE solicită un cadru coerent și o evaluare cuprinzătoare a impactului, solicitând totodată și obiective obligatorii privind emisiile de metan

Astăzi a avut loc votul în plen al Parlamentului European privind Strategia UE privind metanul. Strategia, care este de cea mai mare importanță pentru sectorul agricol, solicită reducerea emisiilor de metan ca parte a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.

21.10.2021 #COMUNICAT DE PRESĂ

Copa-Cogeca TV

Președintele Copa, dna Christiane Lambert, recapitulează, în acest scurt videoclip, principalele aspecte discutate la 13 decembrie, înainte de ultima reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit sub președinția slovenă.

Multe mulțumiri Președinției pentru activitatea și angajamentul lor față de sectoarele agricol și forestier.

Unghiul mort al țintelor Strategiei „De la fermă la consumator"

În 2020, UE a lansat o serie de comunicări privind strategiile de tranziție către un sistem alimentar mai durabil. Cele două strategii principale pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt Strategia „De la fermă la consumator” și cea din domeniul biodiversității, care fac parte dintr-un program mai larg: Pactul verde european.

ÎNTÂLNIRE CU CONSILIUL MINIȘTRILOR EUROPENI AI AGRICULTURII

Prezentare video a primei întâlniri dintre Christiane Lambert și Agnieszka Maliszewska de la Copa-Cogeca cu președinția franceză a Consiliul miniștrilor europeni ai agriculturii, înainte de Consiliul #AGRIFISH de pe 17 ianuarie.

Jean-François Bléchet - Producător de culturi (Franța) - #DumpTheAntidumping

Fermierii membri ai Copa-Cogeca au inițiat hashtag-ul #DumpTheAntidumping pe rețelele de socializare pentru a cere Comisiei Europene să redeschidă ancheta; aceasta este singura soluție pentru a pune capăt acestor taxe antidumping.


milioane de agricultori și
familiile acestora sunt reprezentați


Cooperativele agricole sunt
reprezentate


membrii


Organizațiile
partenere