header-bg.jpgCogeca (Generalna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych) reprezentuje interesy ogólne i szczegółowe
Europejskie spółdzielnie rolno-spożywcze, leśne i rybackie wśród instytucji UE i innych instytucji społeczno-gospodarczych
wnoszących wkład w europejski proces decyzyjny.

Nasze cele

  • 1 1. wyraża ubolewanie z powodu ogólnych i szczegółowych interesów europejskich spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybackich w kontekście instytucji UE i innych organizacji społeczno-gospodarczych uczestniczących w europejskim procesie decyzyjnym;
  • 2 Wzmacnia sieć europejskich spółdzielni rolniczych i promuje ich współpracę biznesową.;
  • 3 Uczestniczy w analizach prawnych, ekonomicznych, finansowych i społecznych będących przedmiotem zainteresowania spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybackich;
  • 4 Ułatwia wymianę najlepszych praktyk i tworzy platformy dialogu na temat strategicznego rozwoju biznesu w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań oraz wykorzystania pojawiających się możliwości;
  • 5 Promuje i prezentuje innowacyjne rozwiązania w celu tworzenia wartości dodanej, która przynosi korzyści rolnikom, społeczeństwu, środowisku i konsumentom.

Presidency

PREZYDENT

Ramón ARMENGOL

Spain

CV
1. Wiceprzewodniczący

Agnieszka MALISZEWSKA

Poland

CV
2. Wiceprzewodniczący

Tiina LINNAINMAA

Finland

CV
3. Wiceprzewodniczący

Thomas MEMMERT

Germany

CV
4. Wiceprzewodniczący

Leonardo POFFERI

Italy

CV
5. Wiceprzewodniczący

Bernard
ADER

France

CV
6. Wiceprzewodniczący

Jørgen MIKKELSEN

Denmark

CV

Struktura organizacyjna

Copa & Cogeca działa w oparciu o głęboko demokratyczne zasady. Wszyscy nasi urzędnicy są wybierani odpowiednio przez organy Copa lub Cogeca, a następnie przez członków ich organizacji.

Prezydium  
Prezydencja  
Komitet Koordynacji Spółdzielczej (CCC)  
Grupy robocze   
Grupy robocze Cogeca   
Wspólne grupy robocze Copa i Cogeca  1957

Traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisany 25 marca 1957 r. zawierał już najważniejsze ramy dla wspólnej polityki rolnej (WPR). Stosunki między władzami Wspólnoty, a przedstawicielami sektora rolnictwa zostały określone przez Traktat jako otwarte, jednak Komisja wyraziła chęć zacieśnienia współpracy na wczesnym etapie i zaprosiła przedstawicieli organizacji rolniczych, aby wzięli udział w konferencji w Stresa w 1958 r. jako obserwatorzy. 1959

Rok po utworzeniu Copa (Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych) krajowe organizacje spółdzielcze sektora rolnego 24 września 1959 r. utworzyły Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych), organizację reprezentującą ich na poziomie europejskim. Objęła ona również spółdzielnie z sektora rybołówstwa.1962

Sekretariat Cogeca połączył się z sekretariatem Copa 1 grudnia 1962 r.2019

We wrześniu 2019 r. świętowaliśmy 60-lecie pomyślnego reprezentowania europejskich spółdzielni rolniczych przed instytucjami UE oraz na arenie międzynarodowej.2020

Komitety Copa i Cogeca zapraszają przedstawicieli rumuńskiego rolnictwa do swoich organizacji. 

Jedność jest siłą

Kiedy Cogeca została stworzona po raz pierwszy, składała się z sześciu członków. Od tego czasu powiększyła się prawie sześciokrotnie i obecnie liczy 35 pełnych członków, 4 członków stowarzyszonych z UE i 36 członków partnerskich. Cogeca, obecnie "Generalna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych w Unii Europejskiej", promuje obecnie ogólne i szczegółowe interesy około 40 000 spółdzielni rolniczych, które zatrudniają około 660 000 osób w całej Europie i reprezentują roczne obroty w wysokości ponad 300 mld euro.

Od momentu powstania Cogeca jest uznawana przez instytucje europejskie za główny organ przedstawicielski i rzecznik całego sektora spółdzielni rolniczych i rybackich.

ZOBACZ LISTĘ CZŁONKÓW